Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na obbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • Poradím s povoleniami na podnikanie v cestnej doprave a s ich zápisom do obchodného registra
  Vydanie povolení na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a koncesie na taxislužbu
 • Zabezpečím založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a realizáciu zmien v spoločnosti
  Spracovanie dokladov, elektronická žiadosť o živnostenské oprávnenie, elektronický zápis a zmeny do obchodného registraPrinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

VLADIMÍR ŠIMKO

VZDELÁVAM a RADÍM v správnom čase o podnikaní v cestnej doprave KOMPLEXNE

1 050+ účastníkov seminárov, školení a poradenskej činnosti za 18 rokov praxe 

 • Organizujem semináre a realizujem konzultácie pre účastníkov skúšky na okresných úradoch
  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, preukaz vodiča taxislužby
 • Školím a realizujem poradenskú činnosť na mieru
  Školenia na dohodnuté témy v cestnej doprave, poradenstvo pri špeciálnych žiadostiach k povoleniam v cestnej doprave

 - AKTUALITY - 

ZMENA ZÁKONA

O CESTNEJ DOPRAVE V ROKU 2018

 

Zmena zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky podnikania v cestnej doprave

PARLAMENTNÁ TLAČ 1137

 

DRUHY CESTNEJ DOPRAVY V AKADÉMII PRE DOPRAVCOV

Vzdelávanie, informácie a poradenská činnosť v cestnej doprave

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

REALIZUJEME PROJEKT A ORGANIZUJEME PODUJATIA

V rámci občianskeho združenia Komplex centrum

 • Projekt Rozvoj cestnej dopravy a pozemných komunikácií v regiónoch Slovenska

VÝHODY AKADÉMIE PRE PODNIKATEĽOV V CESTNEJ DOPRAVE

Komplexné informácie pre podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe cez internet a osobne

Aktuálna legislatíva

Informácie o zákonoch, vykonávacích vyhláškach, postupoch v konaní s orgánmi verejnej správy

Obhajoba záujmov dopravcov

Návrhy na konania postupy a legislatívne prostredie prostredníctvom orgánov verejnej správy na Slovensku

Členská sekcia

Podrobné vzdelávanie a poradenstvo v členskej sekcii dokumentami, videonávodmi

Odmeny, bonusy a podujatia

Živé vysielania cez internet, zľavy, bonusy, odmeny, súťaže, účasť na podujatiach sekcie cestnej dopravy

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY AKADÉMIE

 

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách

VZDELÁVANIE

S ÚSMEVOM ! 

 

Vzdelávanie s úsmevom je fajn. Oblasť legislatívy v podnikaní je široká, súvisiacich slovenských a medzinárodných predpisov je mnoho.

Akadémia pre dopravcov vznikla pre skvalitnenie vzdelávania a poskytovania informácií v správnom čase, v súvislosti so zmenenými predpismi a postupmi v doprave.

Návrhmi pre kompetentné orgány podporuje podnikanie v cestnej doprave.

AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV VÁM PRINESIE VIAC ÚSMEVU...

... a menej stresov z možných pokút a problémov v podnikaní.

Tomáš Magušin
Tomáš Magušin
vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave

Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková
Dana Šedivoková
konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk

Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová
Dana Tonkovičová
logistics manager

Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Pozrieme sa spoločne podrobne na predpisy v cestnej doprave, aby boli jasnejšie...

VLADIMÍR ŠIMKO
VLADIMÍR ŠIMKO
Zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov

V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia. Verím, že Akadémia pre dopravcov bude užitočným prínosom pre dopravcov.

1 050+ účastníkov

seminárov, školení a poradenskej činnosti

za 18 rokov praxe

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na obbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy