Kategória: Taxislužba

Najčastešie otázky k taxslužbe

Obsah skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby

Skúška má písomnú časť: test a riešenie prípadovej štúdie Ústna skúška je podľa výsledkov písomnej časti   Prehľad podľa jednotlivých predmetov A. Občianske právo Poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na ich základe vznikajú, byť...

Celý článok

Vykonávanie a priebeh skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Odborná spôsobilosť v cestnej doprave je jedna z viacerých podmienok na získanie povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a koncesie na taxislužbu. Preukazuje sa OSVEDČENÍM o odbornej spôsobilosti, ktoré sa vystavuje na osobu.   V tomto článku uvediem...

Celý článok

Najčastejšie otázky a odpovede v oblasti taxislužby

  Kto vydáva koncesiu na taxislužbu? okresný úrad dopravy v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Na ktorý okresný úrad si mám dať žiadosť, ak chcem podnikať v taxislužbe? Miestna príslušnosť je ustanovená v § 51 zákona č....

Celý článok