Značka: Finančná spoľahlivosť dopravcu

Ako preukázať finančnú spoľahlivosť dopravcu pri povoleniach a koncesii v cestnej doprave

Finančná spoľahlivosť dopravcu je jedna z podmienok získania povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu alebo koncesie na taxislužbu. Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov paragraf 6, Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy Finančná...

Celý článok