Značka: Výpis z registra účtovných závierok

Ako preukázať finančnú spoľahlivosť dopravcu pri povoleniach a koncesii v cestnej doprave

  Finančná spoľahlivosť dopravcu je jedna z podmienok získania povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu alebo koncesie na taxislužbu. Od 01.04. 2019 nie je potrebné preukazovať finančnú spoľahlivosť dopravcu v taxislužbe. Podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z....

Celý článok