Prémiový klub

AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

Informačná, vzdelávacia a poradenská služba  pre podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe.

1. ETAPA - NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

VEDELI STE, ŽE VIACERÍ DOPRAVCOVIA NESPĹŇAJÚ VŠETKY ZÁKONNÉ PODMIENKY

 

A RISKUJÚ TAK POKUTU OD PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV  VEREJNEJ SPRÁVY?

"Poskytnem vám informácie o legislatíve a povinnostiach, naučím vás, ako si spracovať zákonné povinnosti v dopravnom podniku tak, aby ste predchádzali pokutám a vy by ste "nazarábali" na pokuty 

( lepšie sú ušetrené EUR, ako navyše zarobené...)"

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PROBLÉM A RIEŠENIE

Podnikatelia v cestnej doprave aj v iných oblastiach sú časovo zaneprázdnení samotným zaezpečením ekonomickej činnosti v podnikaní. Na právne veci a sledovanie zmien európskych predpisov a slovenských zákonov im nezostáva veľa času i keď legislatívu má v náplni vedúci dopravy a riskujú pokuty v tisícoch EUR. Jedno z riešení je prémiový klub, ktorý zabezpečí včasné informácie a vysvetlenia k legislatíve.

Niečo vám to hovorí ?... 

 • Nedostatok času na sledovanie zmien legislatívy
  ... i keď je za právne predpisy zodpovedný vedúci dopravy
 • Relatívne časté zmeny zákonov
  o zmenách predpisov v cestnej doprave sa hovorí málo v médiách
 • Zrazu vás prekvapí udelená pokuta v stovkách EUR
  možno aj v tisícoch EUR a vodič s vozidlom je v inom štáte na ceste za zákazníkom

 

DRUHY CESTNEJ DOPRAVY

 

v prémiovom klube

AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

Vzdelávanie, informácie a poradenská činnosť v cestnej doprave

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg a od roku 2022 s vozidlami aj nad 2 500 kg

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY KLUBU

AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

 

PODROBNEJŠIE VYSVETLENIA, AKO SÚ NA SEMINÁROCH A KONZULTÁCIÁCH K VEDÚCEMU DOPRAVY

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách
 • Komentáre a súvislosti predpisov
  vysvetlenia, upozornenia na súvislosti a vzájomné vzťahy
 • Možné otázky a odpovede lektora a dohodnutých odborných garantov
  otázky z praktických postupov a k legislatíve
 • Otázky a odpovede podľa zákona o slobode informácií
  Od orgánov verejnej správy: ministerstvá, okresné úrady, inšpektoráty práce a iné...
 • Možné sankcie a pokuty za porušenie predpisov
  Informácie o pokutách a ako pokutám predchádzať
 • Doplnenie tém aj podľa záujmu členov klubu
  možné postupné rozširovanie tém klubu, činnosti klubu s možnými výhodami

LEGISLATÍVNE TÉMY

 

Prémiový klub

AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

- ÚVOD -

 

Zákon o cestnej doprave

 • Zákonné definície
 • § 7 Všeobecné povinnosti dopravcu
 • § 5 Povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy
 • § 45 Odborný dozor
 • § 48 Iné správne delikty
 • Vykonávacia vyhláška k zákonu

ŽIADOSŤ NA POVOLENIE A LICENCIU SPOLOČENSTVA

 • Povolanie na výkon povolnia prevádzkovateľa cestnej dopravy
  začiatok podnikania v cestnej doprave, zmeny v povolení
 • Zmena počtu vozidiel a iné zmeny v povolení a licencii
  požadované prílohy, opakované prílohy
 • Vykonávacia vyhláška k zákonu a súvislosti so žiadosťami
  možné požadované prílohy v nadväznosti na vyhlášku
 • Žiadosti na vydanie licencie Spoločenstva a zmeny
  nová licencia, opakovaná licencia zmeny opočtu povoziel a zmeny vozidiel

DOHOVOR CMR

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave

 • Rozsah platnosti
 • Zodpovednosť dopravcu
 • Reklamácie a žaloby
 • Ustanovenie o preprave vykonávanej postupne niekoľkými dopravcami

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

OBCHODNÝ REGISTER

podrobne s návodmi

 • Podrobné súvislosti živnostenský register a obchodný register
  Ukážky, príklady
 • Podrobné súvislosti povolenie na výkon povolania, licencia Spoločenstva a obchodný register
 • Nadväznosť Jednotný informačný systém v cestnej doprave a obchodný register
  Ukážky zo systému a porovnanie s orsr.sk
 • Podrobný návod na zmenu v obchodnom registri bez právnej pomoci
  Možnosť zmeny vo vlastnej lacnejšej réžii

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rozumiem, že téma práce osádok je veľmi dôležitá téma. Článok je najčítanejší, má viac ako 95 000 pozretí. Rokujem aj o spoluráci s externými odborníkmi.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Spracovanie ďalších žiadostí podľa záujmu a zverejnenie odpovedí pre členov Prémiového klubu

...A ĎALŠIE TÉMY PODĽA ZÁUJMU ČLENOV KLUBU

A MOŽNÝCH EXTERNÝCH ODBORNÝCH GARANTOV...

BALÍK MOBILITY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy a súvoslosti s predpismi a praxou dopravcu.

ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH č. 9/2010 Z. z.

Zákon o sťažnostiach sa môže uplatniť v prípade, že nesúhlasíte v konaní s orgánmi verejnej správy podľa zákona o správnom konaní.

Konanie orgánov môže dopravcom spôsobiť finančné náklady, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou.

Poradíme vám ako napísať sťažnosť, alebo vám napíšeme sťažnosť. V máji 2024 boli podané 2 sťažnosti na okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií k postupom odboru v konaní s dopravcami. V členskej sekcii bude vzor sťažnosti ako dokument na stiahnutie

ZÁKON O PROKURATÚRE č. 153/2001 Z. z.

Zákon o prokuratúre sa môže uplatniť v prípade, že nesúhlasíte v konaní s orgánmi verejnej správy podľa zákona o správnom konaní. Prokuratúra preskúma zákonnosť postupov.

Konanie orgánov môže dopravcom spôsobiť finančné náklady, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou.

Poradíme vám ako napísať podnet na prokuratúru, alebo vám napíšeme podnet. Podnet môže byť podaný napríklad k postupom okresných úradov v sídlach krajov, odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií alebo aj k iným orgánom.

PREČO VLADIMÍR ŠIMKO

A AKADÉMIA

PRE DOPRAVCOV ?

Aplikácii legislatívy v cestnej doprave sa venujem viac ako 25 rokov. Vyškolil som a poradil som viac ako 1 200 ľuďom. Pôsobil som aj v štátnej správe, prežil som aj podvody na mne od obchodných partnerov. Niečo viem o rizikách a starostiach podnikania... 

Nie je potrebné vedieť všetko, potrebné je vedieť, kde to nájsť.

Z MOJICH AKTIVÍT A PODUJATÍ

NAŠA PONUKA A MOŽNÁ POMOC

AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

POPIS KLUBU A JEHO PRÍNOSY

Základný popis prémiového klubu

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Aktuálne informácie o legislatívnych zmenách, upozornenia na povinnosti

POZRIEME SA PODROBNE NA PREDPISY

Pozrieme sa na Nariadenia EP, zákony, vyhlášky, znenie a možný rôzny výklad

INFORMÁCIE O NOVINKÁCH DO E-MAILU

Upozornenie o novinkách do Vašej e-mailovej schránky

MOŽNOSŤ OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Otázky a odpovede pre lektora, odborného garanta a orgány verejnej správy v členskej sekcii

TELEFONICKÁ PODPORA

V prípade technických otázok k členskej sekcii poradíme aj telefonicky

SKUPINOVÉ RADY, TIPY,PODNETY

Diskusia v členskej sekcii, osobne na podujatiach podľa záujmu

FACEBOOK SKUPINA KLUBU

Podporná skupina AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre prémiový klub

PRÍSTUP DO ČLENSKEJ SEKCE NA AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Pošleme vám prístupy do členskej sekcie klubu na webe akademiapredopravcov.sk

OBHAJOBA ZÁUJMOV DOPRAVCOV

Predkladanie návrhov na úpravu legislatívy Ministerstvu dopravy SR, Národnej rade Slovenskej republiky

NÁVOD NA KONTROLU DOPRAVCU

Návod na kontrolu dopravcu verejných informácií na internete, ktoré sú zverejnené na stránkach...

OBSAH KLUBOVEJ SEKCIE

V klubovej sekcii nájdete vzorové dokumenty, videá s komentármi, vysvetleniami a ďalšie bonusové materiály

DOPLNENIE OBSAHU DOHODOU

Obsah a aktivity členskej sekcie dohodou, podnety sú vítané

CENOVÁ PONUKA 

možné obdobie: mesačne, štvrťročne, ročne 

Na zváženie sú napríklad možné pokuty podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a ich predchádzanie:

§ 48  Iné správne delikty
(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto ...

(2) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý...

a na zváženie členstvo v našom klube.

Vladimír Šimko

lektor v cestnej doprave
K pokutám nikoho nestraším vysokými sumami, tak to je v zákone a pokuty za porušenie predpisov sú v sumách niekoľko tisíc EUR. Naposledy na seminári bola klientovi udelená pokuta viac ako 5 000 EUR vo Francúzsku pre vodiča.

Informácie, vzdelávanie a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE

DOPRAVCA

35 EUR/mesiac

opakovane

Informácie, vzdelávanie a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE DOPRAVCA

90 EUR/3 mes.

úspora 15 EUR

Informácie, vzdelávanie  a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE DOPRAVCA

390 EUR/rok

úspora 30 EUR

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Prinášame vám s tímom "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !