CHCETE  

SA VZDELÁVAŤ

ALEBO PORADIŤ ? 

 

V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE

V OSOBNEJ DOPRAVE

V TAXISLUŽBE

OSOBNE ALEBO ONLINE V KURZOCH

CEZ INTERNET...

... tak sme sa tu správne stretli.

Naučím vás, poradím v kurzoch, informujem...

 

VZDELÁVAM a RADÍM

NA SEMINÁROCH A ONLINE KURZOCH

v správnom čase o podnikaní v cestnej doprave

KOMPLEXNE V AKADÉMII PRE DOPRAVCOV.

Pri začiatku podnikania, počas podnikania,

v kontakte s úradmi a inštitúciami.

1 050+ účastníkov seminárov, školení a poradenskej činnosti za mojich 23 rokov praxe v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Aktualizácia ONLINE vzdelávania vo videu

Vo videu s komentárom je popísaná aktualizácia, obsah pripravovaných videí, typy videí, ako sa bude odpovedať na otázky a odpovede účastníkov a iné ...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

 

DRUHY CESTNEJ DOPRAVY V AKADÉMII PRE DOPRAVCOV

Vzdelávanie, informácie a poradenská činnosť v cestnej doprave

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

a v roku 2022 s vozidlami aj nad 2 500 kg

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

 • Organizujem s tímom semináre a realizujem konzultácie pre účastníkov skúšky na okresných úradoch
  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy
 • Pripravujem ONLINE KURZY A PORADENSTVO s tímom odborníkov
  Kurzy a poradenstvo cez internet s prístupovým heslom alebo špeciálnymi elektronickými dokumentami na témy cestnej dopravy
 • Školím a realizujem poradenskú činnosť na mieru
  Školenia na dohodnuté témy v cestnej doprave, poradenstvo pri špeciálnych žiadostiach k povoleniam v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Prinášame vám s tímom "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

 • Poradím s povoleniami na podnikanie v cestnej doprave a s ich zápisom do obchodného registra
  Vydanie povolení na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a koncesie na taxislužbu na okresných úradoch v sídlach krajov
 • Zabezpečím s tímom založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a realizáciu zmien v spoločnosti
  Spracovanie dokladov, elektronická žiadosť o živnostenské oprávnenie, elektronický zápis do obchodného registra a zmeny do obchodného registra

OBHAJUJEM ZÁUJMY DOPRAVCOV

S EXTERNÝM TÍMOM

 • Analýzami činnosti okresných úradov v sídlach krajov
 • Návrhmi na aplikáciu legislatívy v cestnej doprave
 • Pripomienkami návrhu vyhlášky k zákonu o cestnej doprave
 • Návrhmi v oblasti pozemných komunikácií

VÝHODY AKADÉMIE PRE PODNIKATEĽOV V CESTNEJ DOPRAVE

Komplexné informácie pre podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe cez internet a osobne

Aktuálna legislatíva

Informácie o zákonoch, vykonávacích vyhláškach, postupoch v konaní s orgánmi verejnej správy

Obhajoba záujmov dopravcov

Návrhy na konania postupy a legislatívne prostredie prostredníctvom orgánov verejnej správy na Slovensku

Členská sekcia

Podrobné vzdelávanie a poradenstvo v členskej sekcii dokumentami, videonávodmi, ONLINE KURZY cez internet

Odmeny, bonusy a podujatia

Živé vysielania cez internet, zľavy, bonusy, odmeny, súťaže, účasť na podujatiach sekcie cestnej dopravy

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY AKADÉMIE

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách

VZDELÁVANIE

S ÚSMEVOM ! 

 

Vzdelávanie s úsmevom je fajn. Oblasť legislatívy v podnikaní je široká, súvisiacich slovenských a medzinárodných predpisov je mnoho.

Akadémia pre dopravcov vznikla pre skvalitnenie vzdelávania a poskytovania informácií v správnom čase, v súvislosti so zmenenými predpismi a postupmi v doprave.

Návrhmi pre kompetentné orgány podporuje podnikanie v cestnej doprave.

AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV VÁM PRINESIE VIAC ÚSMEVU...

... a menej stresov z možných pokút a problémov v podnikaní.

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

NÁZOR ÚČASTNÍKA

NA SEMINÁR

V PRIEVIDZI

 "Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy "

Pozrieme sa spoločne podrobne na predpisy v cestnej doprave, aby boli jasnejšie...

VLADIMÍR ŠIMKO

Zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia. Verím, že Akadémia pre dopravcov bude užitočným prínosom pre dopravcov.

1 050+ účastníkov

seminárov, školení a poradenskej činnosti

za 28 rokov praxe

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.