CHCETE  

SA VZDELÁVAŤ

ALEBO PORADIŤ ? 

 

V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE

V OSOBNEJ DOPRAVE

V TAXISLUŽBE

OSOBNE ALEBO ONLINE V KURZOCH

CEZ INTERNET...

... tak sme sa tu správne stretli.

Naučím vás, poradím v kurzoch, informujem...

 

VZDELÁVAM a RADÍM

NA SEMINÁROCH A ONLINE KURZOCH

v správnom čase o podnikaní v cestnej doprave

KOMPLEXNE V AKADÉMII PRE DOPRAVCOV.

Pri začiatku podnikania, počas podnikania,

v kontakte s úradmi a inštitúciami.

1 050+ účastníkov seminárov, školení a poradenskej činnosti za mojich 23 rokov praxe v cestnej doprave

ON LINE VZDELÁVANIE SA PRIPRAVUJE V ROKU 2022

Aktualizácia ONLINE vzdelávania vo videu

Vo videu s komentárom je popísaná aktualizácia, obsah pripravovaných videí, typy videí, ako sa bude odpovedať na otázky a odpovede účastníkov a iné ...

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

 

DRUHY CESTNEJ DOPRAVY V AKADÉMII PRE DOPRAVCOV

Vzdelávanie, informácie a poradenská činnosť v cestnej doprave

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

a v roku 2022 s vozidlami aj nad 2 500 kg

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

 • Organizujem s tímom semináre a realizujem konzultácie pre účastníkov skúšky na okresných úradoch
  Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy
 • Pripravujem ONLINE KURZY A PORADENSTVO s tímom odborníkov
  Kurzy a poradenstvo cez internet s prístupovým heslom alebo špeciálnymi elektronickými dokumentami na témy cestnej dopravy
 • Školím a realizujem poradenskú činnosť na mieru
  Školenia na dohodnuté témy v cestnej doprave, poradenstvo pri špeciálnych žiadostiach k povoleniam v cestnej doprave

Prinášame vám s tímom "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

 • Poradím s povoleniami na podnikanie v cestnej doprave a s ich zápisom do obchodného registra
  Vydanie povolení na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu a koncesie na taxislužbu na okresných úradoch v sídlach krajov
 • Zabezpečím s tímom založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a realizáciu zmien v spoločnosti
  Spracovanie dokladov, elektronická žiadosť o živnostenské oprávnenie, elektronický zápis do obchodného registra a zmeny do obchodného registra

OBHAJUJEM ZÁUJMY DOPRAVCOV

S EXTERNÝM TÍMOM

 • Analýzami činnosti okresných úradov v sídlach krajov
 • Návrhmi na aplikáciu legislatívy v cestnej doprave
 • Pripomienkami návrhu vyhlášky k zákonu o cestnej doprave
 • Návrhmi v oblasti pozemných komunikácií

VÝHODY AKADÉMIE PRE PODNIKATEĽOV V CESTNEJ DOPRAVE

Komplexné informácie pre podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe cez internet a osobne

Aktuálna legislatíva

Informácie o zákonoch, vykonávacích vyhláškach, postupoch v konaní s orgánmi verejnej správy

Obhajoba záujmov dopravcov

Návrhy na konania postupy a legislatívne prostredie prostredníctvom orgánov verejnej správy na Slovensku

Členská sekcia

Podrobné vzdelávanie a poradenstvo v členskej sekcii dokumentami, videonávodmi, ONLINE KURZY cez internet

Odmeny, bonusy a podujatia

Živé vysielania cez internet, zľavy, bonusy, odmeny, súťaže, účasť na podujatiach sekcie cestnej dopravy

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY AKADÉMIE

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách

VZDELÁVANIE

S ÚSMEVOM ! 

 

Vzdelávanie s úsmevom je fajn. Oblasť legislatívy v podnikaní je široká, súvisiacich slovenských a medzinárodných predpisov je mnoho.

Akadémia pre dopravcov vznikla pre skvalitnenie vzdelávania a poskytovania informácií v správnom čase, v súvislosti so zmenenými predpismi a postupmi v doprave.

Návrhmi pre kompetentné orgány podporuje podnikanie v cestnej doprave.

AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV VÁM PRINESIE VIAC ÚSMEVU...

... a menej stresov z možných pokút a problémov v podnikaní.

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

NÁZOR ÚČASTNÍKA

NA SEMINÁR

V PRIEVIDZI

 "Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy "

Pozrieme sa spoločne podrobne na predpisy v cestnej doprave, aby boli jasnejšie...

VLADIMÍR ŠIMKO

Zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia. Verím, že Akadémia pre dopravcov bude užitočným prínosom pre dopravcov.

1 050+ účastníkov

seminárov, školení a poradenskej činnosti

za 23 rokov praxe

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.