OBJEDNÁVKY

PORADENSKÝCH SLUŽIEB

::: podrobnosti sú v ďalších formulároch po kliknutí podľa výberu :::

Prémiový klub

AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA 

Informácie, vzdelávanie a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE

DOPRAVCA

35 EUR/mesiac

opakovane

Informácie, vzdelávanie a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE DOPRAVCA

90 EUR/3 mes.

úspora 15 EUR

Informácie, vzdelávanie  a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE DOPRAVCA

390 EUR/rok

úspora 30 EUR

Seminár odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy

Poradenská činnosť odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej NÁKLADNEJ dopravy

Doplatok na seminár k poradenskej činnosť odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej NÁKLADNEJ dopravy

Poradenská činnosť odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej OSOBNEJ dopravy

Poradenská činnosť zabezpečenie vedúceho dopravy - odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy

Poradenská činnosť k žiadostiam na vydanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencie Spoločenstva

Poradenská činnosť k zápisu zmien dopravcu právnickej osoby v obchodnom registri SR

Spracovanie prepravného poriadku v cestnej nákladnej doprave

Poradenská činnosť k AUDITU informácií dopravcu na internete a e-book