OBJEDNÁVKY

PORADENSKÝCH SLUŽIEB

::: podrobnosti sú v ďalších formulároch po kliknutí podľa výberu :::

Seminár odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy

Poradenská činnosť odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej NÁKLADNEJ dopravy

Doplatok na seminár k poradenskej činnosť odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej NÁKLADNEJ dopravy

Poradenská činnosť odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej OSOBNEJ dopravy

Poradenská činnosť zabezpečenie vedúceho dopravy - odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy

Poradenská činnosť k žiadostiam na vydanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a licencie Spoločenstva

Poradenská činnosť k zápisu zmien dopravcu právnickej osoby v obchodnom registri SR

Spracovanie prepravného poriadku v cestnej nákladnej doprave

Poradenská činnosť k AUDITU informácií dopravcu na internete a e-book