OBJEDNÁVKA PORADENSTVA

 

Odborná spôsobilosť

vedúceho dopravy a prevádzkovateľa

 

v cestnej NÁKLADNEJ doprave

 POPLATOK ZA PORADENSTVO

170,-  EUR za osobu

Nie sme platcovia DPH.

 • Poplatok za poradenskú činnosť
  Vysvetlenie alebo konzultácia k prípadovým štúdiám, otázkam a súvisiacej legislatíve v rozsahu skúšky
 • Zborník zo seminára
  V cene je zborník zo seminára, prípadové štúdie, otázky a správne odpovede, súvisiace dokumenty a pomôcky.
 • Členská sekcia Akadémia pre dopravcov
  Po úhrade Vám bude zaslané vygenerované heslo do členskej sekcie Akadémie pre dopravcov - www.akademiapredopravcov.sk, v ktorej sú informácie ku skúške, vysvetlenie pojmov, súvisiace zákony a predpisy na stiahnutie vo formáte .pdf hlavne pre cestnú nákladnú dopravu.

 

BONUSY KOMPLEX CENTRUM

 • 20 % zľava na informačný produkt Akadémie pre dopravcov DOPRAVCA PREMIUM
  Informácie cez internet, texty, videá, audit dopravcu cez internet
 • 20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
  Prepravný poriadok podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • 20 % zľava za zápis dopravcu a zmien do obchodného registra
  Povinnosť dopravcu na zápis do obchodného registra do 30 dní od vydania povolení podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • 1
  Vyplňte objednávku TU na stránke
  Na formulári pod textom
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašleme Vám zálohovú faktúru on line 24 hodín denne
  Na Váš e-mail Vám bude zaslaná faktúra 24 hodín denne
 • 4
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet Komplex centrum alebo výnimočne v hotovosti pred konaním osobnej konzultácie
 • 5
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 6
  Možná platba priamo na účet Komplex centrum
  Tatra banka a.s. číslo účtu: SK50 1100 000 000 2928896368 Variabilný symbol: IČO alebo číslo mobilu
 • 7
  Zborník k poradenskej činnosti
  Zborník Vám bude doučený poštou do 5 pracovných dní, časť dokumentov elektronicky e-mailom

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU S VYSTAVENÍM ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY TU:

Zálohová faktúra Vám bude zaslaná e-mailom

Čo hovoria tí,

ktorí si objednali seminár, zaplatili

a zúčastnili sa:

"Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko, som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy".
Dana TonkovičováLogistics manager
"Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy".
Dana ŠedivokováKonateľ Snami Tour, s.r.o.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

NÁZOR ÚČASTNÍKA

NA SEMINÁR

V PRIEVIDZI

 "Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy "

SME TU PRE VÁS

V prípade potreby s fakturáciou alebo platbou pomôžeme...

Bc. Ľubica Dámerová

manažérka
Mobil: 0910 551 717, akademiapredopravcov@gmail.com

Ing. Vladimír Šimko

predseda
Mobil: 0918 112 174, akademiapredopravcov@gmail.com