Časy vedenia vozidla, prestávok a odpočinku podľa Nariadenia č. 561/2006/ES

 

       Stručný prehľad požiadaviek Nariadenia č. 561/2006/ ES  

platné od 11.4. 2007


1. Maximálny čas vedenia vozidla:
– denný           9 hodín, 2 krát týždenne 10 hodín (max. 6 dní v týždni)
– týždenný     56 hodín
– 14-denný     90 hodín

2. Maximálny neprerušený čas vedenia vozidla: 4,5 hodiny

3. Minimálny čas prerušenia vedenia vozidla: 45 minút alebo 2 prestávky,  jedna 15 minút  a druhá 30 minút v rámci 4,5 hod. vedenia vozdila

4. Minimálny denný čas odpočinku (rozumie sa v každom časovom úseku 24 hodín):
– 1 vodič: 11 hodín – možnosť skrátenia 3 x týždenne na 9 hodín,
   – odpočinok sa môže rozdeliť na dve časti počas 24 hodín s tým, že jedna časť trvá najmenej 9 nepretržitých hodín a druhá časť  3 hodiny; odpočinok sa predlžuje na 12 hodín

– 2 vodiči a viac: 9 hodín v priebehu 30-tich hodín prepravného času, (vodič musí mať k dispozícii lôžko alebo ležadlo, ak strávi denný odpočinok vo vozidle)

5. Týždenný čas odpočinku vrátane denného odpočinku (v časovom úseku od pondelku 0.00 h. do nedele 24.00 h):

45 hodín s možnosťou skrátenia na 24 hodín. Skrátenie sa musí vyrovnať pred koncom 3. týždňa a môže byť len raz za dva týždne.

6. Prostriedky kontroly:

  • kontrolný prístroj (tachograf),
  • záznamové listy (tachografové kotúče),
  •  u digitálneho tachografu tachografové karty

7. Vodič musí mať so sebou:

  •  záznamové listy z bežného týždňa a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dňoch,
  •  potvrdenie o dňoch, kedy nepracoval v bežnom týždni a za  predchádzajúcich 15 dní (tzv. „Prehlásenie zamestnávateľa alebo „Žltý kotúč“)

K tejto téme pripravíme názorné ukážky aj formou videa. V praxi mám informácie od vodičov, že pri kontrole majú kontrolné orgány rôzne názory v rôznych štátoch.

Odborná verejnosť poukazuje aj na rozporné definície. Budem informovať o ďalšej príprave výkladu predpisu.

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2019

  • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v  znení neskorších predpisov vám zašleme bezplatne.
  • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2019.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.