Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) na okresné úrady v SR.

Text žiadosti, ktorá bola zaslaná e-mailom:

Vážená pani vedúca, Vážený pán vedúci,

v súvislosti s realizáciou projektu


ZA ÚSTAVNÝ PRINCÍP V CESTNEJ DOPRAVE


a pripravovanou zmenou zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, dovoľujem si Vás požiadať o nasledovné informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):


1. Aké prílohy vyžaduje okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k podaniu žiadosti o vydanie povolenia prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy k 15.04.2024 so všetkými možnými formami preukázania finančnej spoľahlivosti dopravcu ako aj ostatných príloh v možných alternatívach ?


Požaduje okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pri vydávaní povolení na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej doprave aj vyriešený právny vzťah k vozidlu ?

Kedy požaduje okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

preukázanie web stránky s prepravným poriadkom dopravcu ?

Koľko pracovných hodín požaduje okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciív uzavretej pracovnej zmluve na ustanovený týždenný pracovný čas alebo v manažérskej zmluve s vedúcim dopravy podľa § 52 zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov pri vydaní povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ?


2. Skúšobná komisia na preukazovanie odbornej spôsobilosti
vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy pri odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií má aký spôsob priebeh skúšky a spôsob vyhodnocovania?

Účasť na skúške je podmienená akými podmienkami, aký je požadovaný vek žiadateľa

na skúške k preukázaniu odbornej spôsobilosti?

Skúšobná komisia k preukázaniu odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy skúškou 

vyhodnocuje prípadové štúdie aj prideľovaním 0,5 bodov?

Koľko hodín času má účastník skúšky na písomnej časti skúšky spolu na vypracovanie testu a prípadových štúdií ?

Zisťuje skúšobná komisia na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravypodľa zákona č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov spôsob prípravy účastníkov na skúšku?

3. Koľko pracovníkov okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

vykonáva agendu organizačného zabezpečenia skúšok na preukázanie odbornej spôsobilosti

vedúceho dopravy a agendu vydávania povolení na výkon povolania prevádzkovateľa

cestnej nákladnej dopravy a osobnej dopravy a licencií Spoločenstva?

Do akej doby je cca priemerný čas vydania povolení na podnikanie pre cestnú nákladnú dopravu

alebo cestnú osobnú dopravu od podania žiadostí na okresný úrad?

Informácie Vás žiadam zaslať spracované e-mailom na adresu e-mailu: infokomplexcentrum@gmail.com

Aktivita združenia nadväzuje na naše občianske aktivity od roku 2016.

Za vybavenie vopred ďakujem.

Fajnový deň

Ing. Vladimír Šimko
predseda
Komplex centrum

DORUČÍ SA:

Vážená pani JUDr. Janina Bíróová, vedúca odboru, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Bratislava

Vážená pani Ing. Marta Pernišová, vedúca odboru, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Banská Bystrica

Vážená pani Ing. Diana Hüblerová, vedúca odboru, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Košice

Vážený pán Ing. Karol Slávik, vedúci odboru, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Nitra

Vážený pán Ing. Pavol Janus, vedúci odboru, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prešov

Vážená pani Mgr. Lea Kolářová, vedúca odboru, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Trenčín

Vážená pani Ing. Mária Kulcsárová, vedúca odboru, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Trnava

Vážená pani Ing. Zuzana Polkorábová, vedúca odboru, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Žilina

NA VEDOMIE:

1. Vážený pán JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister, Ministerstvo dopravy SR

2. Vážený pán Mgr. Matúš Šutaj Eštok, minister, Ministerstvo vnútra SR

3. Členovia a partneri Komplex centrum, dotknutí dopravcovia

Komplex centrum, Hviezdoslavova 475/3, P.O.BOX 255, 971 01 Prievidza

Prečo bola znovu podaná žiadosť?

Pretože na rôznych úradoch sa postupuje rôzne a na niektorých úradoch pracovníci okresných úradov nepostupujú presne podľa všetkých predpisov. Praktické skúsenosti mám od klientov a ďalších dopravcov.

O projekte ZA ÚSTAVNÝ PRINCÍP V CESTNEJ DOPRAVE bol informovaný v roku 2023 pán  JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister dopravy SR a výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti v roku 2024.

Následne boli podané v apríli 2024 sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach na dva okresné úrady, na ktorých je podozrenie z porušovania legislatívy.
Čo sa ďalej môže konať a už sa konalo?
  1. Návrh na zorganizovanie pracovného stretnutia v Národnej rade Slovenskej republiky za účasti zástupcov Ministerstva dopravy SR, Ministerstva vnútra SR, zástupcov občianskych združení a odborných organizácií
  2. Podanie žiadostí o upozornenie na prokuratúry SR
  3. Návrh na doplnenie zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo doplnenie vykonávacej vyhlášky k zákonu o cestnej doprave
  4. Podanie podozrenia zo spáchania trestného činu v prípade, že bude pokračovať porušovanie právnych predpisov
  5. Iné formy podľa situácie a možností spolupráce s partnermi a štátnymi inštitúciami
Snažíme sa veci riešiť komplexne…

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů