VLADIMÍR ŠIMKO

 

MOJA ZÁSADA

" Ži a nechaj žiť  ! "

 

MOJE PRIANIE

" Fajnový deň ! "

 

 

som lektor Akadémie pre dopravcov

predseda Komplex centrum

Od roku 1999 som mal niekoľko stoviek klientov, 

keď som ich spočítal, bolo viac ako 1050...

aj preto

"DOPRAVÁK"

Za obec Lehota pod Vtáčnikom som hrával futbal za dorastencov najmä v strede útoku, pár gólov sa mi podarilo dať.  Niečo z minulosti mi z toho zostalo zrejme aj dodnes v iných oblastiach života, ten "ťah na bránku", ako sa hovorí. Snažím sa veci riešiť, keď sa dajú riešiť a realizovať.

Taká moja "úspešná perlička" je, že počas štúdia na strednej škole v Handlovej som získal v roku 1982 titul Majster okresu Prievidza v skladaní Rubikovej kocky s časom okolo 37 sekúnd. Po intenzívnom tréningu... Viem ju ešte poskladať aj teraz, čas poskladania je však bez tréningu okolo dvoch minút.

Po skončení Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline som bol na brigáde so spolužiakmi z vysokej školy, potom som bol zamestnaný ako programátor v Hornonitrianskych baniach a.s. Prievidza, neskôr som pôsobil v podnikateľských subjektoch, štátnej správe, samospráve a občianskych združeniach s viacerými praktickými skúsenosťami.

Zaujímam sa o šport, vykonával som aj funkciu marketingového manažéra Štátnej športovej reprezentácie SR v hokejbale žien, ktoré sa stali pod vedením trénera Jaroslava Kolibíka Majsterkami sveta v roku 2011.

VZŤAH K CESTNEJ DOPRAVE

OD ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Na základnej škole sa nás spytovali " čím chceme byť  ? ",

zo mňa ani neviem prečo, vyšlo vyjadrenie, že

" VODIČ KAMIÓNU "...

Od základnej školy som mal akýsi aj "skrytý" vzťah k cestnej doprave.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Aplikácii zákona o cestnej doprave a ďalším zákonom sa venujem 21 rokov od roku 1996, kedy sa začal zákon o cestnej doprave používať v praxi, najmä:

 

 • Vydávanie licencií a prerozdeľovanie dotácií
  Vydávanie licencií a prezdeľovanie dotácií na pravidelnú autobusovú dopravu v sume cca 100 miliónov korún (3 319 391,88 EUR) v Trenčianskom kraji, komunikácia s Ministerstvom financií SR
 • Cestovné poriadky
  Schvaľovanie cestovných poriadkov v autobusovej doprave, najmä pre bývalé štátne podniky Slovenskej autobusovej dopravy, koordinácia so železničnou dopravou so zástupcami Železníc Slovenskej republiky v Trenčianskom kraji
 • Organizačné zabezpečenie skúšok na odbornú spôsobilosť v cestnej doprave
  Evidencia prihlášok na skúšku, vydávanie osvedčení na základe rozhodnutia komisie, organizácia celoslovenskej porady k aplikácii v Púchove

Vykonával som funkciu vedúceho oddelenia dopravy a cestného hospodárstva na odbore regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov, neskôr vedúceho odboru dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade v Trenčíne, čo bola pre mňa praktická skúsenosť s verejnou správou.

Komunikoval som s poslancami Národnej rady SR, s okresnými úradmi so súvisiacimi odbormi,  s kolegami z iných odborov (na krajskom úrade ich bolo okolo 15), s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvom vnútra SR, zástupcami politických strán a ďalšími inštitúciami.

Spoluorganizoval som viaceré podujatia a konferencie na témy cestnej dopravy, cestného hospodárstva a iné témy.

Bývalý Krajský úrad v Trenčíne, kde som pôsobil, v súčasnosti Okresný úrad Trenčín

Aplikácii zákonov v oblasti pozemných komunikácií som sa venoval v roku 1996 - 1998, kedy som používal v praxi, najmä:

 

 • Vydanie stavebných povolení na štátne cesty
  Vydávanie stavebných povolení na cestách I. triedy, aj privádzače k diaľniciam v sume cca 4 miliardy korún ( 132 775 675, 49 eur), mimoúrovňové križovatky v Trenčianskom kraji, aj mimoúrovňová križovatka v Prievidzi – I. etapa, rekonštrukcia mostu v Novákoch a iné...
 • Určovanie dopravného značenia na štátnych cestách I. triedy
  Schvaľovanie dopravného značenia so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu
 • Vydávanie povolení na nadmernú a nadrozmernú cestnú prepravu
  Povolenia pre dopravcov v cestnej nákladnej doprave
 • Príprava štúdie výstavby rýchlostnej komunikácie I/50 Drietoma - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom
  • spolupráca so Slovenskou správou ciest a ďalšími partnermi • koordinačná komisia Trenčianskeho a Banskobystrického kraja v I. etape prípravy • organizácia pracovných stretnutí v dotknutými mestami, obcami a zainteresovanými subjektmi

Po skončení práce na Krajskom úrade v Trenčíne som vykonával podnikateľskú činnosť vo viacerých subjektoch. Vykonával som aj funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.

Niečo viem o tom, ako sa pracuje so zákonmi, aj o tom, že môže byť rôzny výklad zákonov a súvisiacich predpisov.

 

 • Klienti v cestnej doprave
  Najviac klientov na seminároch a poradenskej činnosti, niekoľko stoviek, som mal pred vstupom Slovenska do EÚ a po vstupe do EÚ, keď sa podstatne menili podmienky podnikania v cestnej doprave.

Z mojej praxe a pôsobenia vo viacerých oblastiach života, ako aj z rôznych príbehov podnikateľov, s ktorými som bol v kontakte, mám skúsenosti z činnosti ústredných a miestnych orgánov štátnej správy, samosprávy, súdov, polície, daňových úradov, podnikateľov a občianskych združení.

Stretol som sa aj s ľuďmi, ktorí ma podrazili rôznymi spôsobmi. To by bolo na napísanie knihy. Budem sa skúsenostiam venovať postupne v ďalších článkoch.

" TAKÉ PESTRÉ ZO ŽIVOTA ..."

 

Moje mediálne výstupy v celoslovenských a regionálnych médiách:

 

 • Organizovanie tlačových konferencií na Krajskom úrade v Trenčíne
  Činnosť úradu, výstavba štátnych ciest a jednotlivých úsekov diaľnic v Trenčianskom kraji situácia v cestnej doprave za účasti TASR a regionálnych médií
 • Slovenská televízia
  Informácia o zasadnutí koordinačnej komisie na výstavbu rýchlostnej komunikácie Drietoma - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom v Prievidzi
 • Televízia TA3
  Priame živé vysielanie na tému cestná doprava ako zástupca občianskeho združenia
 • Televízia Prievidza
  Diskusia k výstavbe mimoúrovňovej križovatky v Prievidzi za účasti projektanta a ďalších osôb
 • Informácia o zákonnej povinnosti pre dopravcov pre celoslovenské a regionálne médiá v roku 2015 za združenie Komplex centrum
  Zaslanie informácie e-mailom do médií, ako aj viac ako 900 klientom formou SMS a cca 200 e-mailov

Vydal som prvé stavebné povolenie na mimoúrovňovú križovatku v Prievidzi. 

Pôvodný rozpočet cca 300 mil. slovenských korún, cca  9 958 175 EUR

Tu bola pôvodne štátna cesta smerom zo Žiliny cez Prievidzu.

Žiadali sme opravu cesty pri Nitrici

Podal som za občianske združenie Komplex centrum žiadosť o výkon štátneho odborného dozoru na štátnej ceste I/9 pri Nitrici. Po schválení na valnom zhromaždení bol podaný aj podnet na prokuratúru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V súčasnosti pracujem v občianskom združení Komplex centrum od roku 2013 s výkonom lektorskej a poradenskej činnosti, najmä pre podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe, ako aj na ďalších projektoch s tímom odborníkov. Som zakladajúcim členom združenia,

predsedom občianskeho združenia Komplex centrum a predsedom sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií tohto združenia.

Venujem sa hlavne projektu AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV.

 

S členmi Správnej rady Komplex centrum som spracoval návrhy na riešenia praktických vecí v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré boli zaslané v súvislosti s prípravou Programového vyhlásenia vlády SR v roku 2016 ústavným orgánom, na ktoré nadväzovali viaceré osobné rokovania.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V spolupráci s ďalšími organizáciami pripravujem aktivitu

 

" Za rozvoj Hornej Nitry "

 

s mojim zameraním najmä na pozemné komunikácie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tu sedím vľavo aj sa pozerám vľavo ... snažím sa konať priamo.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ustanovujúce zasadnutie Komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu v roku 2016, ktorej som členom.

 

 • Diskusia k programovému vyhláseniu vlády SR
 • Návrh na spoločné podujatie zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva vnútra SR a ďalších organizácií

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave 

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.