OBJEDNÁVKA

 

Prémiový klub
AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

 

- cestná nákladná doprava -

POPLATOK ZA ONLINE INFORMÁCIE, VZDELÁVANIE A PORADENSTVO

90,-  EUR za 1 prístup s heslom za 3 mesiace

 • Poplatok za spracovanie dokumentov a videí
  Dokumenty k postupom aplikácie zákona o cestnej doprave č.56/2012 Z. z.v znení neskorších predpisov od 01.04.2019 a k ďalším súvisiacim predpisom v cestnej nákladnej doprave
 • Členská sekcia Akadémia pre dopravcov
  Po úhrade Vám bude zaslané vygenerované heslo do členskej sekcie Akadémie pre dopravcov - www.akademiapredopravcov.sk, v ktorej sú informácie k cestnej nákladnej doprave, vysvetlenie pojmov, súvisiace zákony a predpisy na stiahnutie vo formáte .pdf

 

BONUSY KOMPLEX CENTRUM

 • 10 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
  Prepravný poriadok podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • 10 % zľava za zápis dopravcu a zmien do obchodného registra
  Povinnosť dopravcu na zápis do obchodného registra do 30 dní od vydania povolení podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • 1
  Vyplňte objednávku TU na stránke
  Objednávkový formulár pod textom
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašleme Vám zálohovú faktúru online 24 hodín denne
  Na Váš e-mail Vám bude zaslaná faktúra 24 hodín denne
 • 4
  Platba za zálohovú faktúru prioritne platobnou kartou
  Dodávateľ občianske združenie Komplex centrum
 • 5
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre
 • 6
  Prístupové údaje do členskej sekcie klubu
  Po 1. platbe vám budú zaslané prístupové údaje

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU  S VYSTAVENÍM ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY na 3 mesiace TU:

Zálohová faktúra vám bude zaslaná e-mailom

Čo hovoria tí,

ktorí si objednali iný seminár, zaplatili

a zúčastnili sa:

"Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko, som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy".
Dana TonkovičováLogistics manager
"Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy".
Dana ŠedivokováKonateľ Snami Tour, s.r.o.

SME TU PRE VÁS

V prípade potreby s prístupom do sekcie, zaslaním dokumentov, fakturáciou alebo platbou pomôžeme...

Bc. Ľubica Dámerová

manažérka
e-mail: komplexcentruminfo@gmail.com

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Prinášame vám s tímom "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !