OBJEDNÁVKA AUDITU - KONTROLY

 

zverejnených informácií 

dopravcu na internete a riešenia

 

 

OBCHODNÝ REGISTER ... a iné

 POPLATOK ZA E-BOOK - DOKUMENT

77,-  EUR za kus

Nie sme platcovia DPH.

 • Poplatok za e-book - dokument na stiahnutie
 • Postup analýzy stavu informácií dopravcu na internete
 • Postup riešení zisteného stavu
 • Úspora financií za možné pokuty od štátneho odborného dozoru

 

BONUSY KOMPLEX CENTRUM

 • 10 % zľava na informačný produkt Akadémie pre dopravcov DOPRAVCA PREMIUM
  Informácie cez internet, texty, videá
 • 10 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
  Prepravný poriadok podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • 10 % zľava za zápis dopravcu a zmien do obchodného registra
  Súlad podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • 1
  Vyplňte objednávku TU na stránke
  Na formulári pod textom
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašleme Vám zálohovú faktúru on line 24 hodín denne
  Na Váš e-mail Vám bude zaslaná faktúra 24 hodín denne
 • 4
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet Komplex centrum, produkt je elektronický dokument, výnimočne dohodou v hotovosti
 • 5
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 6
  Možná platba priamo na účet Komplex centrum
  Tatra banka a.s. číslo účtu: SK50 1100 000 000 2928896368 Variabilný symbol: IČO alebo číslo mobilu
 • 7
  E-book - elektronický dokument
  Dokument bude doručený elektronicky e-mailom

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU S VYSTAVENÍM ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY TU:

Zálohová faktúra Vám bude zaslaná e-mailom

Čo hovoria tí,

ktorí si objednali seminár, zaplatili

a zúčastnili sa:

"Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko, som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy".
Dana TonkovičováLogistics manager
"Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy".
Dana ŠedivokováKonateľ Snami Tour, s.r.o.

SME TU PRE VÁS

V prípade potreby s fakturáciou alebo platbou pomôžeme...

Ľubica Dámerová

manažérka
Mobil: 0910 551 717, e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
Mobil: 0918 112 174