OBJEDNÁVKA ZMIEN DOPRAVCU

 

V OBCHODNOM REGISTRI SR

www.orsr.sk

POPLATOK ZA ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ZMIEN

V OBCHODNOM REGISTRI

 

Zápis zmien: 84,- EUR 

Správny poplatok: 33,- EUR

SPOLU: 117,- EUR

 • Spracovanie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
 • Splnomocnenie na zastupovanie od štatutárneho orgánu
 • Formulár k zmenám v obchodnom registri
 • Elektronický podpis všetkých dokumentov
 • Elektronické podanie na obchodný register SR
 • Úhrada správneho poplatku po doručení platobných údajov od okresného súdu
 • Doručenie oznámenia o zápise zmien od okresného súdu
 • Doručenie elektronického výpisu z obchodného registra v elektronickej forme

 

BONUSY KOMPLEX CENTRUM

 • 10 % zľava na informačný produkt Akadémie pre dopravcov DOPRAVCA PREMIUM
  Informácie cez internet, texty, videá, audit dopravcu cez internet
 • 10 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
  Prepravný poriadok podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vladimír Šimko

zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov
POMÁHAL SOM vzdelávaním, informáciami a poradenstvom k cestnej doprave HLAVNE OSOBNE A E-MAILOM. Verím, že zápis zmeny v obchodnom registri bude užitočná pre vás a splníte si zákonnú povinnosť podľa zákona o cestnej doprave č.56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa zákona o obchodnom registri.
 • 1
  Vyplňte objednávku TU na stránke
  Na formulári pod textom
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašleme Vám zálohovú faktúru on line 24 hodín denne
  Na Váš e-mail Vám bude zaslaná faktúra 24 hodín denne
 • 4
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet Komplex centrum
 • 5
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 6
  Možná platba priamo na účet Komplex centrum
  Tatra banka a.s. číslo účtu: SK50 1100 000 000 2928896368 Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU S VYSTAVENÍM ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY TU:

Zálohová faktúra Vám bude zaslaná e-mailom

Čo hovoria tí,

ktorí si objednali seminár, zaplatili

a zúčastnili sa:

"Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko, som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy".
Dana TonkovičováLogistics manager
"Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy".
Dana ŠedivokováKonateľ Snami Tour, s.r.o.

SOM TU PRE VÁS

V prípade potreby s fakturáciou alebo platbou pomôžem...

Bc. Ľubica Dámerová

manažérka
Mobil: +421 910 551 717 , e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

Prinášame vám s tímom "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !