Prémiový klub

AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

Informačná, vzdelávacia a poradenská služba  pre podnikateľov v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe.

1. ETAPA - NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

CENOVÁ PONUKA 

možné obdobie: mesačne, štvrťročne, ročne 

Na zváženie sú napríklad možné pokuty podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov a ich predchádzanie:

§ 48  Iné správne delikty
(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto ...

(2) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý...

a na zváženie členstvo v našom klube.

Vladimír Šimko

lektor v cestnej doprave
K pokutám nikoho nestraším vysokými sumami, tak to je v zákone a pokuty za porušenie predpisov sú v sumách niekoľko tisíc EUR. Naposledy na seminári bola klientovi udelená pokuta viac ako 5 000 EUR vo Francúzsku pre vodiča.

Informácie, vzdelávanie a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE

DOPRAVCA

35 EUR/mesiac

opakovane

Informácie, vzdelávanie a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE DOPRAVCA

90 EUR/3 mes.

úspora 15 EUR

Informácie, vzdelávanie  a aktualizácia legislatívy

AKADÉMIA ON LINE DOPRAVCA

390 EUR/rok

úspora 30 EUR