ÚČASTNÍCKY POPLATOK

PRE PODNIKATEĽOV V CESTNEJ DOPRAVE: 

37,-  EUR za osobu

 • Poplatok za organizačné zabezpečenie a občerstvenie
 • Večera na vlastné náklady účastníka
 • Ubytovanie a raňajky na vlastné náklady účastníka

BONUSY KOMPLEX CENTRUM

 • Audit zverejnených údajov dopravcu na internete v bežnej cene 27 EUR
 • 20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
 • 20 % zľava za zápis dopravcu a zmien do obchodného registra
 • 1
  Zašlite nám fakturačné údaje alebo objednávku
  na email infokomplexcentrum@gmail.com alebo SMS na mobil: 0918 112 174
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašleme Vám zálohovú faktúru
  Na Váš e-mail a aj poštou alebo osobne podľa dohody
 • 4
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet alebo v hotovosti pred konaním podujatia
 • 5
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 6
  Možná platba priamo na účet Komplex centrum
  Variabilný symbol: IČO alebo číslo mobilu