CESTNÁ DOPRAVA A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

1996 - 2017

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIE

23. - 24. november 2017

štvrtok - piatok

Hotel Ostrov Trenčín

Program podujatia, účastnícke poplatky budú upresnené.

 • Diskusie k cestnej doprave
 • Diskusie k pozemným komunikáciám
 • Panelová večerná diskusia
 • Spoločenský program
 • Zasadnutie sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Komplex centrum
 • Závery a odporúčania pre verejnú správu

DRUHY CESTNEJ DOPRAVY

Zhodnotenie 21 rokov, informácie, činnosti a rozvoj v cestnej doprave a pozemných komunikáciách

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

Vzdelávanie

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Pozemné komunikácie

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Verejná správa

Cieľom podujatia je vytvoriť podmienky na výmenu poznatkov

a skúseností za 21 rokov v cestnej doprave

a pozemných komunikáciách od vzniku Krajských úradov v roku 1996, s návrhmi na rozvoj dopravy a zmenu legislatívy.

Adresáti podujatia:

 • Verejná správa
  Pracovníci ústredných orgánov a miestnej štátnej správy, samosprávy
 • Podnikateľské subjekty
  Cestná nákladná doprava, cestná osobná doprava, taxislužba, spoločnosti v oblasti pozemných komunikácií
 • Organizácie a inštitúcie
  Záujmové združenia, akademické inštitúcie

Hlavný organizátor Komplex centrum:

 • Organizačný výbor:
  Ing. Vladimír Šimko, Jaroslav Kolibík, Ing. Milan Lorenc
 • Sekretariát:
  Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, P.O. BOX 255, 971 01 Prievidza
 • Kontakty:
  Mobil: 0918 112 174, e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

Ponuka spolupráce dohodou:

 • Spoluorganizátor
  Spoluorganizácia podujatia
 • Odborný garant
  Odborná garancia podujatia
 • Finančný partner
  Generálny partner, hlavný partner, partner
 • Mediálny partner
  Generálny mediálny partner, hlavný mediálny partner, mediálny partner

ANALÝZA LEGISLATÍVY A NÁVRHY NA ZMENY

Vykonajte na Facebooku !