INFORMÁCIE KU SKÚŠKAM

:: usmernenia, uznesenia 2021 ::

 ku skúške

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa 
cestnej nákladnej dopravy