KONZULTAČNÝ DEŇ

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Organizácia seminárov (kurzy, školenia) a konzultačný deň odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy, odborná spôsobilosť v taxislužbe, preukaz vodiča taxislužby a poradenská činnosť k odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

utorok 15. máj 2018

14.00 hod. - 18.00 hod.

Hviezdoslavova 3, PRIEVIDZA

 

oproti obchodnému domu Vtáčnik

budova BIC, 2 . poschodie

Business & Innovation Centre - Podnikateľské a Inovačné Centrum, vpravo od LEK & MED

Príchod z mimoúrovňovej križovatky smer Bojnice

Vchod Hviezdoslavova 3, kancelária 2. poschodie vľavo

Parkovisko pred budovou

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cesta Nováky - Prievidza

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V Prievidzi do Akadémie pre dopravcov

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY 

SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách
 • CIEĽ SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
  Pripraviť účastníkov seminára, školenia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) v požadovanom rozsahu podľa predpisov.
 • ADRESÁTI SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
  Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, vykonaním skúšky podľa zákona o cestnej doprave č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • OBSAHOVÝ ROZSAH KONZULTAČNÉHO DŇA
  Zameranie je najmä k témam na skúšku na okresných úradoch, odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií a postupu na získanie povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy, licencie spoločenstva a koncesie na taxislužbu. Časový rozsah konzultačného dňa umožňuje základnú diskusiu k praktickým témam k cestnej doprave. Podrobné témy budú školené a diskutované na ďalších podujatiach a na stránke Akadémia pre dopravcov.

Vladimír Šimko, mobil: 0918 112 174

PROGRAM KONZULTÁCIÍ

NÁKLADNÁ  DOPRAVA,  OSOBNÁ DOPRAVA A TAXISLUŽBA

Konzultácia trvá jeden deň

 • 1
  téma
  Riešenie prípadových štúdií, prednášky, konzultácie a diskusia, individuálna príprava
 • 2
  téma
  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia, individuálna príprava
 • 3
  téma
  Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. a jeho aplikácia v praxi, zákonné povinnosti, možné pokuty a sankcie dopravcu
 • 4
  téma
  Finančná spoľahlivosť dopravcu, spôsoby preukázania v praxi
 • 5
  téma
  Vydávanie povolení na podnikanie v cestnej doprave, požadované prílohy na okresné úrady
 • 6
  téma
  Živnostenský register, obchodný register a jednotný informačný systém v cestnej doprave
 • Parkovanie
  Na parkovisku pred budovou miesta konania a v okolitých parkoviskách. V zásade sú parkoviská platené za hodinovú sadzbu.
 • Obed
  Obed je individuálny na náklady účastníka v okolitých zariadeniach
 • Spôsob platby za uvedené služby
  Hotovosť alebo platobná karta v príslušných zariadeniach na náklady účastníka

Odporúčané učebné texty na nákladnú a osobnú dopravu

___________________________________________________________

Odporúčané učebné texty na taxislužbu

CENNÍK A OBJEDNÁVANIE SEMINÁROV

A KONZULTÁCIÍ

SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
270 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
270 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
SEMINÁR Odborná spôsobilosť v taxislužbe - ku koncesnej listine na taxislužbu TAXISLUŽBA
95 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
1 deň
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
 • Možná je aj kombinácia konzultácia a následne seminár
  Začiatok prípravy je možný s konzultáciou a s následným seminárom. Doplatok je rozdiel v cene seminára a konzultácie.
 • Opakovanie seminára alebo konzultácie
  Cena za opakovanie seminára alebo konzultácie dohodou podľa okruhu účastníkov a nákladov na prenájom priestorov.
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
120 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 150 EUR
Osobne aj cez skype
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
120 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 150 EUR
Osobne aj cez skype
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť v taxislužbe - ku koncesnej listine na taxislužbu TAXISLUŽBA
65 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 30 EUR
Osobne aj cez skype
 • Ilustračný príklad - úspora za výkon funkcie vedúceho dopravy inou osobou: cca 100,- EUR/mesiac, 1 200,- EUR/ rok, 3 600,- EUR/ 3 roky
  Výkon funkcie vedúceho dopravy je možný v cestnej nákladnej a osobnej doprave na základe pracovnej zmluvy. V taxislužbe musí mať odbornú spôsobilosť v právnickej osobe konateľ. U fyzickej osoby podnikateľ. Orientačný výpočet je pre ilustráciu pre náklady na odmenu, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo závislej činnosti. Cena je samozrejme dohodou. Prepočet Vašich možností iného riešenia, ako byť držiteľom vlastného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je na Vás.
 • 1
  Zašlite nám fakturačné údaje alebo objednávku
  na email infokomplexcentrum@gmail.com alebo SMS na mobil: 0918 112 174
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašlite nám druh dopravy na seminár alebo konzultáciu
  Cestná nákladná doprava, cestná osobná doprava alebo taxislužba
 • 4
  Zašleme Vám zálohovú faktúru
  Na Váš e-mail a aj poštou alebo osobne podľa dohody
 • 5
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet alebo v hotovosti pred konaním seminára alebo konzultácie
 • 6
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 7
  Zborník zo seminára alebo konzultácie
  Zborník Vám zašleme vopred po úhrade do troch pracovných dní poštou alebo osobne
 • 8
  Forma konzultácie
  Osobne aj cez skype: vladino18
 • 9
  Miesto a termíny konania seminárov alebo konzultácií
  Prievidza, Bratislava, Trenčín a podľa záujmu. Semináre sa uskutočňujú v zásade v piatok - sobota - nedeľa. V prípade záujmu je možný termín seminára aj cez pracovné dni.
 • 10
  Pozvánka na seminár
  Po dohodnutí termínu a miesta konania bude účastníkom zaslaná pozvánka na seminár
 • 11
  Individuálne štúdium a písanie prípadových štúdií
  Odporúčam aj pred seminárom alebo konzultáciou individuálne štúdiu zo zborníka, ktorý Vám bude doručený po úhrade poplatku za seminár alebo konzultáciu v sume 120,- EUR na cestnú nákladnú alebo osobnú dopravu, 65,- EUR na taxislužbu. Individuálne je potrebné štúdium a tréning (cvičenie) MINIMÁLNE cca 4 dni intenzívnej prípravy pred skúškou.

Na seminári vážne aj s úsmevom !

“ Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku “ sa hovorí…

... s takýmto postupom a prístupom je možné zvládnuť skúšku na prvý pokus, po skúške tiež s úsmevom.

Podrobné informácie Vám budú zaslané v prípade záujmu e-mailom.

DODÁVATEĽ - naše fakturačné údaje: 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214     DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

číslo účtu: 2928896368 / 1100

Variabilný symbol:

číslo zálohovej faktúry, IČO účastníka alebo číslo mobilu

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Máte otázky ?

Rád vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.


 

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov