OBJEDNÁVKA

 

Cestná doprava a pozemné komunikácie

s Komplex centrum

 

27.10.2018 v Hoteli pod zámkom v Bojniciach

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

PRE PODNIKATEĽOV V CESTNEJ DOPRAVE: 

37,-  EUR za osobu

 • Poplatok za organizačné zabezpečenie a občerstvenie
  Prenájom priestorov, režijné súvisiace náklady, káva, minerálka, koláč
 • Individuálna konzultácia 15 minút, bežná cena 60,- EUR/hodina
  Konzultácia dopravcu k jeho podniku s odbornými garantmi podujatia
 • Večera na vlastné náklady účastníka
  V Hoteli pod zámkom s možnou diskusiou k cestnej doprave
 • Ubytovanie a raňajky na vlastné náklady účastníka
  V Hoteli pod zámkom je cena 79,- EUR za dvojlôžko, miestny poplatok 1,- EUR.
 • Kontakty na Hotel pod zámkom
  Recepcia hotela: +421 465 185 100, recepcia@hotelpodzamkom.sk

 

BONUSY KOMPLEX CENTRUM

 • Audit zverejnených údajov dopravcu na internete v bežnej cene 27,- EUR
 • 20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
 • 20 % zľava za zápis dopravcu a zmien do obchodného registra
 • 1
  Vyplňte objednávku TU na stránke
  Na formulári pod textom
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašleme Vám zálohovú faktúru
  Na Váš e-mail a aj poštou alebo osobne podľa dohody
 • 4
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet Komplex centrum alebo v hotovosti pred konaním podujatia 27.10. 2018
 • 5
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 6
  Možná platba priamo na účet Komplex centrum
  Tatra banka a.s. číslo účtu: SK50 1100 000000 2928896368 Variabilný symbol: IČO alebo číslo mobilu

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU S VYSTAVENÍM ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY TU:

Zálohová faktúra Vám bude zaslaná e-mailom

Čo hovoria tí,

ktorí si objednali iný seminár, zaplatili

a zúčastnili sa:

"Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko, som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy".
Dana TonkovičováLogistics manager
"Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy".
Dana ŠedivokováKonateľ Snami Tour, s.r.o.

SME TU PRE VÁS

V prípade potreby s fakturáciou alebo platbou pomôžeme...

Ľubica Dámerová

manažérka
Mobil: 0905 909 537

Vladimír Šimko

predseda
Mobil: 0918 112 174