ONLINE KURZY A PORADENSTVO

Online kurzy a odpovede na otázky v cestnej NÁKLADNEJ  doprave, v cestnej OSOBNEJ doprave a TAXISLUŽBE,  poradenská činnosť, dokumenty, videá k cestnej doprave k aplikácii zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

ZÁKONNÉ DEFINÍCIE DRUHOV CESTNEJ DOPRAVY

s témami ONLINE kurzov a poradenskej činnosti

 

Cestná nákladná doprava

Cestná nákladná doprava s vozidlami s celkovou hmotnosťou vrátane prípojného vozidla nad 3 500 kg

Cestná osobná doprava

Osobná doprava s vozidlami pre viac ako 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

Taxislužba

Osobná doprava s vozidlami pre maximálne 9 cestujúcich vrátane vodiča podľa zákona o cestnej doprave

AKADÉMIA DOPRAVCU PREMIUM

 

NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

 • Zákon o cestnej doprave
 • Finančná spoľahlivosť dopravcu
 • Obchodný zákonník
 • Dohovor CMR
 • A iné...
 • Žiadosti a zmeny povolení
ONLINE PORADENSTVO

AKADÉMIA DOPRAVCU PREMIUM

 - NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA -

Informácie a poradenstvo k základnému zákonu o podnikaní v cestnej doprave, zákonu o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 01.04.2019 a k ďalším súvisiacim zákonom v cestnej nákladnej doprave v spolupráci s odbornými garantmi.

 • Najčastejšie otázky a odpovede
  Otázky a odpovede pre prax v podnikaní v cestnej nákladnej doprave, povinnosti dopravcu v praxi
 • Neobmedzený ONLINE prístup do sekcie
  Zašleme vám prístupové údaje s pripojením sa cez internet s heslom
 • Odpoveď e-mailom na vaše špeciálne otázky
  Otázky, ktoré nebudú v sekcii s heslom v spolupráci s odbornými garantmi
 • POPIS aplikácie zákona o cestnej doprave
  Viaceré možnosti dodržiavania zákona
 • POPIS vyhlášky k zákonu o cestnej doprave
  Nová vyhláška účinná od 01.04.2019
 • BONUS: Sekcia OTÁZKY NA VLADA
  Počas 3 mesiacov od vstupu do kurzu sa ma budete môcť pýtať na súvisiace témy, s čím si nebudete vedieť rady. Stačí mi vašu otázku napísať do tejto sekcie a ja vám veľmi rád poradím. Je dôležité mať istotu, že sa pri postupoch podľa zákona o cestnej doprave na ničom nezastavíte. Práve preto budete mať v kurze aj moju podporu a podporu odborných garantov. Verím, že ju využijete 🙂
 • BONUS: TELEFONICKÁ konzultácia 20 minút za rok
  Keď potrebuje operatívne poradiť, vysvetlím telefonicky v rámci časových možností
 • BONUS: ŽIADOSŤ podľa zákona o slobode informácií
  Ak nebude jasný váš postup k orgánom verejnej správy, najmä k okresným úradom v sídlach krajov, odborov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, spracujeme žiadosť, na ktorú musí byť písomná odpoveď do 8 dní alebo vám poradíme ako napísať žiadosť.

PRÁCA VODIČA

V CESTNEJ DOPRAVE

 

OD 01.04.2019

 • Zmena podmienok vodiča na živnosť
  "Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla"
 • Viaceré možnosti podľa zákonov
  Kombinácie zmluvných vzťahov
ONLINE KURZ

PRÁCA VODIČA V  CESTNEJ DOPRAVE

OD 01.04.2019

Informácie a poradenstvo k práci vodiča podľa nových definícií od 01.04.2019 v súlade so zákonom o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

 • Odpoveď e-mailom na vaše špeciálne otázky
  Otázky, ktoré nebudú v sekcii s heslom
 • Neobmedzený ONLINE prístup do sekcie
  Zašleme vám prístupové údaje s pripojením sa cez internet s heslom
 • POPIS viacerých legislatívnych riešení
  Viaceré možnosti a kombinácie práce vodiča
 • BONUS: Sekcia OTÁZKY NA VLADA
  Počas 3 mesiacov od vstupu do kurzu sa ma budete môcť pýtať na súvisiace témy, s čím si nebudete vedieť rady. Stačí mi vašu otázku napísať do tejto sekcie a ja vám veľmi rád poradím. Je dôležité mať istotu, že sa pri riešení práce vodiča v súlade s legislatívou na ničom nezastavíte. Práve preto budete mať v kurze aj moju podporu. Verím, že ju využijete 🙂
 • BONUS: TELEFONICKÁ konzultácia 10 minút
  Keď potrebuje operatívne poradiť, vysvetlím telefonicky v rámci časových možností
 • BONUS: ŽIADOSŤ podľa zákona o slobode informácií
  Ak nebude jasný váš postup k orgánom verejnej správy, najmä k okresným úradom v sídlach krajov, odborov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, spracujeme žiadosť, na ktorú musí byť písomná odpoveď do 8 dní alebo vám poradíme ako napísať žiadosť.
 • Najčastejšie otázky a odpovede
  Otázky a odpovede pre prax v podnikaní práce vodiča

ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE

 

NÁKLADNÁ DOPRAVA

 

OD 01.04.2019

 • Vykonávacia vyhláška k zákonu
 • Finančná spoľahlivosť dopravcu
 • A iné...
ONLINE KURZ

ZÁKON O CESTNEJ DOPRAVE

 - NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA -

OD 01.04.2019

Informácie a poradenstvo k zmene zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 01.04.2019.  Zmenené povinnosti dopravcu a vykonávacia vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z k zákonu o cestnej doprave. 

 • Najčastejšie otázky a odpovede
  Otázky a odpovede pre prax v podnikaní v cestnej nákladnej doprave
 • Neobmedzený ONLINE prístup do sekcie
  Zašleme vám prístupové údaje s pripojením sa cez internet s heslom
 • Odpoveď e-mailom na vaše špeciálne otázky
  Otázky, ktoré nebudú v sekcii s heslom
 • POPIS aplikácie zákona o cestnej doprave
  Viaceré možnosti dodržiavania zákona
 • POPIS vyhlášky k zákonu o cestnej doprave
  Nová vyhláška účinná od 01.04.2019
 • BONUS: Sekcia OTÁZKY NA VLADA
  Počas 3 mesiacov od vstupu do kurzu sa ma budete môcť pýtať na súvisiace témy, s čím si nebudete vedieť rady. Stačí mi vašu otázku napísať do tejto sekcie a ja vám veľmi rád poradím. Je dôležité mať istotu, že sa pri postupoch podľa zákona o cestnej doprave na ničom nezastavíte. Práve preto budete mať v kurze aj moju podporu. Verím, že ju využijete 🙂
 • BONUS: TELEFONICKÁ konzultácia 10 minút
  Keď potrebuje operatívne poradiť, vysvetlím telefonicky v rámci časových možností
 • BONUS: ŽIADOSŤ podľa zákona o slobode informácií
  Ak nebude jasný váš postup k orgánom verejnej správy, najmä k okresným úradom v sídlach krajov, odborov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, spracujeme žiadosť, na ktorú musí byť písomná odpoveď do 8 dní alebo vám poradíme ako napísať žiadosť.

PRIPRAVUJEME ONLINE KURZY

 • AKADÉMIA DOPRAVCU PREMIUM - cestná nákladná doprava - AKCIA JÚN 2019
  Popis definícií, postupy v praxi, dokumenty a videá
 • VODIČ TAXISLUŽBY OD 01.04.2019
  Popis definícií, postupy v praxi, dokumenty a videá
 • KONCESIA A DISPEČING V TAXISLUŽBE OD 01.04.2019
  Popis definícií, postupy v praxi, dokumenty a videá
 • INÉ TÉMY V CESTNEJ DOPRAVE ...
  Podľa záujmu

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY 

 ONLINE KURZOV, PORADENSTVA A KONZULTÁCIÍ

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách
 • CIEĽ ONLINE KURZOV A PORADENSKEJ ČINNOSTI
  Poskytnúť účastníkom ONLINE KURZOV informácie a poradenskú činnosť k legislatívnym predpisov v cestnej nákladnej doprace, cestnej osobnej doprave a taxislužbe, najmä podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)
 • ADRESÁTI ONLINE KURZOV A KONZULTÁCIÍ
  Podnikatelia v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Podnikatelia, ktorí využívajú cestnú dopravu pre svoje podnikanie a potrebujú vyriešiť zmenené podmienky práce vodiča na živnosť od 01.04.2019. Vodiči v cestnej doprave.

DODÁVATEĽ - naše fakturačné údaje: 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214     DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Máte otázky k ONLINE kurzom ?

Rád vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor online kurzov a poradenskej činnosti

Mobil:  +421 918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.

SOM TU PRE VÁS

V prípade potreby s prístupom do sekcie, fakturáciou alebo platbou pomôžem...

Bc. Ľubica Dámerová

manažérka
Mobil: +421 905 909 537, e-mail: komplexcentruminfo@gmail.com

11 tipov ako podnikať v súlade so zákonom

o cestnej doprave v roku 2020

 • Tipy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám zašleme bezplatne.
 • Všeobecné povinnosti, ďalšie zákonné povinnosti, pokuty podľa zákona v roku 2020.
Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.