SEMINÁR A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Organizácia seminárov (kurzy, školenia) odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy a poradenská činnosť k odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

 

08.09. - 09.09. - 10.09.2023

piatok - sobota - nedeľa

 

1. deň v piatok 08.09.2023 od 10.00 h. 

9.45 - 10.00 h. prezentácia účastníkov

sobota a nedeľa od 09.00 hod.

 

 

Budova BIC - Business & Innovation Centre

učebňa na prízemí alebo 2. poschodie

Hviezdoslavova 3, PRIEVIDZA

 

ING. VLADIMÍR ŠIMKO, LEKTOR 

Príchod z mimoúrovňovej križovatky smer Bojnice, vpravo modrá budova PRIEMSTAV

Miesto konania seminára budova BIC, cca 40 metrov od budovy PRIEMSTAV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Cesta Nováky - Prievidza

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V Prievidzi do Akadémie pre dopravcov

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY 

SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách
 • CIEĽ SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
  Pripraviť účastníkov seminára, školenia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) v požadovanom rozsahu podľa predpisov.
 • ADRESÁTI SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
  Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, vykonaním skúšky podľa zákona o cestnej doprave č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • OBSAHOVÝ ROZSAH SEMINÁROV
  Zameranie je najmä k témam na skúšku a postupu na získanie povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy, licencie spoločenstva. Časový rozsah seminára na 3 dni neumožňuje širokú diskusiu k praktickým témam k cestnej doprave.

Vladimír Šimko, mobil: 0918 112 174

PROGRAM SEMINÁROV

NA NÁKLADNÚ A OSOBNÚ DOPRAVU

Seminár trvá 3 dni

PROGRAM:

 • 1
  deň 10.00 - 18.00 hod.
  Základné pojmy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Základné pojmy: osvedčenie, skúška, povolenie, licencia, Jednotný informačný systém v cestnej doprave a riešenie prípadových štúdií, prednášky, konzultácie a diskusia.
 • 2
  deň 09.00 - 18.00 hod.
  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia
 • 3
  deň 09.00 - 18.00 hod.
  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia a otázky na ústnu časť skúšky

12.30 - 13.30 hod. individuálna obedňajšia prestávka

 • Parkovanie
  Na parkovisku vedľa modrej budovy PRIEMSTAV s platbou pri východe z parkoviska aj platobnou kartou. Možnosť parkovania aj na okolitých parkoviskách. V zásade sú parkoviská platené za hodinovú sadzbu. Cez víkend sú aj bezplatné parkoviská. Na parkovisku pred budovou možná platba aplikáciou s platbou kartou ParkDots.
 • Obed
  Obed je individuálny na náklady účastníka v okolitých zariadeniach. Vo vedľajšej budove Priemstav je bufet. Viac na seminári s ohľadom na aktuálne otváracie hodiny zariadení.
 • Spôsob platby za uvedené služby
  Hotovosť alebo platobná karta v príslušných zariadeniach na náklady účastníka.
 • Ubytovanie
  Odporúčame ubytovanie v Prievidzi v HOTELI SQUASH alebo SABBIA - ubytovanie a reštaurácia podľa podmienok.

CENNÍK A OBJEDNÁVANIE SEMINÁROV

A KONZULTÁCIÍ

SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
330 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
330 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
 • Možná je aj kombinácia konzultácia a následne seminár
  Začiatok prípravy je možný s konzultáciou a s následným seminárom. Doplatok je rozdiel v cene seminára a konzultácie 160,- EUR.
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
160 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 160 EUR
Osobne aj cez skype
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
160 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 160 EUR
Osobne aj cez skype
Prístup do členskej sekcie Akadémia pre dopravcov cez internet
 • Ilustračný príklad - úspora za výkon funkcie vedúceho dopravy inou osobou: cca 200,- EUR/mesiac, 2 400,- EUR/ rok, 7 200,- EUR/ 3 roky
  Výkon funkcie vedúceho dopravy je možný v cestnej nákladnej a osobnej doprave na základe pracovnej zmluvy. Orientačný výpočet je pre ilustráciu pre náklady na odmenu, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo závislej činnosti. Cena je samozrejme dohodou. Prepočet Vašich možností iného riešenia, ako byť držiteľom vlastného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je na Vás.
 • 1
  Zašlite nám fakturačné údaje alebo objednávku
  na email akademiapredopravcov@gmail.com alebo SMS na mobil: 0918 112 174
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašlite nám druh dopravy na seminár alebo konzultáciu
  Cestná nákladná doprava, cestná osobná doprava.
 • 4
  Zašleme Vám zálohovú faktúru individuálne alebo automaticky 24 hodín prostredníctvom formulára na vystavenie faktúry
  Na Váš e-mail a aj poštou alebo osobne podľa dohody
 • 5
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet alebo v hotovosti pred konaním seminára alebo konzultácie
 • 6
  Zaslanie prístupových údajov do členskej sekcie Akadémie pre dopravcov
  Po pripísaní platby na účet Komplex centrum Vám budú zaslané prístupové údaje do členskej sekcie
 • 7
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 8
  Zborník zo seminára alebo konzultácie
  Zborník Vám zašleme vopred po úhrade do piatich pracovných dní poštou alebo osobne
 • 9
  Forma konzultácie
  Osobne aj cez skype: vladino18, telefonicky v termíne dohodou
 • 10
  Miesto a termíny konania seminárov alebo konzultácií
  Prievidza, Bratislava, Trenčín a podľa záujmu. Semináre sa uskutočňujú v zásade v piatok - sobota - nedeľa. V prípade záujmu je možný termín seminára aj cez pracovné dni.
 • 11
  Pozvánka na seminár
  Pozvánka na seminár Vám bude zaslaná e-mailom
 • 12
  Individuálne štúdium a písanie prípadových štúdií
  Odporúčam aj pred seminárom individuálne štúdiu zo zborníka, ktorý Vám bude doručený po úhrade poplatku za seminár alebo konzultáciu v sume 160,- EUR. Individuálne je potrebné štúdium a tréning (cvičenie) MINIMÁLNE cca 4 dni intenzívnej prípravy pred skúškou.

Na seminári vážne aj s úsmevom !

“ Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku “ sa hovorí…

... s takýmto postupom a prístupom je možné zvládnuť skúšku na prvý pokus, po skúške tiež s úsmevom.

Podrobné informácie Vám budú zaslané v prípade záujmu e-mailom.

DODÁVATEĽ - naše fakturačné údaje: 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214     DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
VVS/1-900/90-41665

_________________________________________

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

číslo účtu: 2928896368 / 1100

IBAN: SK50 1100 0000 0029 2889 6368

Variabilný symbol:

číslo zálohovej faktúry, IČO účastníka alebo číslo mobilu

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

NÁZOR ÚČASTNÍKA

NA SEMINÁR

V PRIEVIDZI

 "Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy "

Máte otázky ?

Rád Vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: akademiapredopravcov@gmail.com

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a cestnej osobnej dopravy. Ďalej zašleme informácie k legislatíve v cestnej doprave.