SEMINÁRE A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Organizácia seminárov (kurzy, školenia) odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, odborná spôsobilosť v taxislužbe, preukaz vodiča taxislužby a poradenská činnosť k odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Budova PRIEMSTAV

Hviezdoslavova 3, Prievidza

Miesto konania seminárov pre viac účastníkov

zasadačka na 5. poschodí oproti výťahu