SEMINÁR A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Organizácia seminárov (kurzy, školenia) odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy, odborná spôsobilosť v taxislužbe, preukaz vodiča taxislužby a poradenská činnosť k odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

TERMÍN:

04. - 05. - 06. máj 2018

piatok - sobota - nedeľa

1. deň od 11.00 hod.

 

GRAND hotel ***+

salónik Hrad

Palackého 3477, TRENČÍN

 • Obed:
  Obedné menu 5,50 €/ osoba
 • Ubytovanie v GRAND hotel ***+, cena pre účastníkov seminára Komplex centrum
  Izba v cene 60,- €, raňajky 8,- €, mestská daň z ubytovania 1,- €
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku hlásiť sa na mieste
  10,- €/ deň

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A TÉMY 

SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ

 • 1
  Občianske právo
 • 2
  Obchodné a finančné riadenie podniku
 • 3
  Obchodné právo
 • 4
  Prístup na trh
 • 5
  Sociálne právo
 • 6
  Technické normy a technické aspekty prevádzky
 • 7
  Daňové právo
 • 8
  Bezpečnosť na cestách
 • CIEĽ SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
  Pripraviť účastníkov seminára, školenia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/ 2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES)
 • ADRESÁTI SEMINÁROV, ŠKOLENÍ A KONZULTÁCIÍ
  Záujemcovia o získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy, cestnej osobnej dopravy, ktorí nespĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti bez skúšky a majú záujem získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu dopravy, vykonaním skúšky podľa zákona o cestnej doprave č. 56/ 2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Vladimír Šimko, mobil: 0918 112 174, WhatsApp, Viber, Messenger

PROGRAM SEMINÁROV

NA NÁKLADNÚ A OSOBNÚ DOPRAVU

Seminár trvá TRI dni, možná kombinácia

s viacerými seminármi

PROGRAM:

 • 1
  deň 11.00 - 18.00 hod.
  Základné pojmy zo zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. a riešenie prípadových štúdií, prednášky, konzultácie a diskusia
 • 2
  deň 09.30 - 18.00 hod.
  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia
 • 3
  deň 09.30 - 18.00 hod.
  Prednášky a konzultácie k testovým otázkam so štyrmi možnosťami a), b), c), d), diskusia a otázky na ústnu časť skúšky

13.00 - 14.00  hod. obedňajšia prestávka

Prestávky cca každú 1,5 hodinu cez seminár

CENNÍK A OBJEDNÁVANIE SEMINÁROV

A KONZULTÁCIÍ

SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
270 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
SEMINÁR Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
270 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
3 dni
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
SEMINÁR Odborná spôsobilosť v taxislužbe - ku koncesnej listine na taxislužbu TAXISLUŽBA
95 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Podrobné vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede so štyrmi možnosťami a), b), c), d)
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
1 deň
20 % zľava za spracovanie prepravného poriadku
20 % zľava za zápis dopravcu do obchodného registra
Zborník zo seminára
 • Možná je aj kombinácia konzultácia a následne seminár
  Začiatok prípravy je možný s konzultáciou a s následným seminárom. Doplatok je rozdiel v cene seminára a konzultácie 150,- EUR.
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy NÁKLADNÁ DOPRAVA
120 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 150 EUR
Osobne aj cez skype
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy OSOBNÁ DOPRAVA
120 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 150 EUR
Osobne aj cez skype
KONZULTÁCIA Odborná spôsobilosť v taxislužbe - ku koncesnej listine na taxislužbu TAXISLUŽBA
65 EUR
Efektívna príprava na skúšku
Vysvetlenie prípadových štúdií
Testové otázky a správne odpovede
Otázky na možnú ústnu časť skúšky
cca 2 hodiny
Zborník z konzultácie
Doplatok na seminár 30 EUR
Osobne aj cez skype
 • Ilustračný príklad - úspora za výkon funkcie vedúceho dopravy inou osobou: cca 100,- EUR/mesiac, 1 200,- EUR/ rok, 3 600,- EUR/ 3 roky
  Výkon funkcie vedúceho dopravy je možný v cestnej nákladnej a osobnej doprave na základe pracovnej zmluvy. V taxislužbe musí mať odbornú spôsobilosť v právnickej osobe konateľ. U fyzickej osoby podnikateľ. Orientačný výpočet je pre ilustráciu pre náklady na odmenu, odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daň zo závislej činnosti. Cena je samozrejme dohodou. Prepočet Vašich možností iného riešenia, ako byť držiteľom vlastného osvedčenia o odbornej spôsobilosti, je na Vás.
 • 1
  Zašlite nám fakturačné údaje alebo objednávku
  na email infokomplexcentrum@gmail.com alebo SMS na mobil: 0918 112 174
 • 2
  Vaše fakturačné údaje
  Podnikateľ: Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ. Fyzická osoba: Meno a priezvisko, bydlisko
 • 3
  Zašlite nám druh dopravy na seminár alebo konzultáciu
  Cestná nákladná doprava, cestná osobná doprava alebo taxislužba
 • 4
  Zašleme Vám zálohovú faktúru
  Na Váš e-mail a aj poštou alebo osobne podľa dohody
 • 5
  Platba za zálohovú faktúru
  Na účet alebo v hotovosti pred konaním seminára alebo konzultácie. Bankové spojenie: Tatra banka a.s. číslo účtu IBAN: SK5011000000002928896368 Číslo účtu: 2928896368 / 1100 Variabilný symbol:číslo zálohovej faktúry alebo číslo mobilu.
 • 6
  Vydaná faktúra - zúčtovacia faktúra
  Po úhrade Vám bude doručená vydaná faktúra ako zúčtovacia k zálohovej faktúre
 • 7
  Zborník zo seminára alebo konzultácie
  Zborník Vám zašleme vopred po úhrade do troch pracovných dní poštou alebo osobne
 • 8
  Forma konzultácie
  Osobne aj cez skype: vladino18
 • 9
  Miesto a termíny konania seminárov alebo konzultácií
  Prievidza, Bratislava, Trenčín a podľa záujmu. Semináre sa uskutočňujú v zásade v piatok - sobota - nedeľa. V prípade záujmu je možný termín seminára aj cez pracovné dni.
 • 10
  Pozvánka na seminár
  Po dohodnutí termínu a miesta konania bude účastníkom zaslaná pozvánka na seminár
 • 11
  Individuálne štúdium a písanie prípadových štúdií
  Odporúčam aj pred seminárom individuálne štúdiu zo zborníka, ktorý Vám bude doručený po úhrade poplatku za seminár alebo konzultáciu v sume 120,- EUR. Individuálne je potrebné štúdium a tréning cca 4 dni intenzívnej prípravy pred skúškou.

Na seminári vážne aj s úsmevom !

“ Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku “ sa hovorí…

... s takýmto postupom a prístupom je možné zvládnuť skúšku na prvý pokus, po skúške tiež s úsmevom.

Podrobné informácie Vám budú zaslané v prípade záujmu e-mailom.

Parkovanie na Palackého ulici v blízkosti miesta konania seminára

 • Platené parkovanie pondelok - piatok
  08:00 - 18:00 hod
 • Platené parkovanie sobota
  08:00 - 12.00 hod.
 • Parkovanie v nedeľu
  zdarma
 • Cena za parkovanie
  1€ / hodina
 • Spôsob platby
  Platobná karta, SMS, viac informácií na parkovacích automatoch

DODÁVATEĽ - naše fakturačné údaje: 

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214     DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Tomáš Magušin

vodič a podnikateľ v cestnej nákladnej doprave
Absolvoval som seminár Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy v roku 2014 u Vladimíra Šimku z Komplex centrum. Skúšku som úspešne absolvoval na okresnom úrade v Trenčíne 27. novembra 2014. Pracujem ako vodič v rodinnom podniku a od roku 2016 začínam podnikať ako podnikateľ fyzická osoba v cestnej nákladnej doprave. Pre vystavenie voľnej živnosti a povolení na nákladnú dopravu využívam komplexné služby od Ing. Vladimíra Šimka.

Dana Šedivoková

konateľ Snami Tour, s.r.o. www.snamitour.sk
Keďže som chcela úspešne absolvovať skúšky na preukázanie odbornosti v cestnej osobnej doprave, obrátila som sa na odborníka v tejto oblasti. Pán Šimko ma na svojom seminári nielen odborne na skúšky pripravil, ale ako začínajúcemu podnikateľovi mi pomohol zorientovať sa v spleti zákonov a nariadení. Rovnako mi zabezpečil potrebné zmeny v obchodnom registri a vypracoval prepravný poriadok. Aj vďaka nemu sa dnes môžem plne venovať práci dopravcu ako odborne spôsobilý vedúci dopravy.

Dana Tonkovičová

logistics manager
Po absolvovaní seminára v našej spoločnosti, ktorý nám realizoval Vladimír Šimko som úspešne absolvovala skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Máte otázky ?

Rád vám na ne odpoviem:

Ing.Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum
lektor seminárov a poradenskej činnosti

Mobil:  0918 112 174, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

e-mail: infokomplexcentrum@gmail.com

Skype: vladino18

Pondelok - Sobota: 09.00 - 20.00 hod.

Pridaj sa do skupiny na Facebooku

Akadémia pre dopravcov