Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na obbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

KONTAKTY:

združenie Komplex centrum

 

 zakladateľ a lektor

Ing. Vladimír Šimko a tím

SKONTAKTUJTE SA SO MNOU ...

... večer aj do 20.00 hod. telefonicky, ak neberiem mobil, tak prednášam, konzultujem alebo nepracujem, čo sa stáva málo ... alebo šoférujem...

Zavolajte mi na telefón, zašlite SMS k téme rozhovoru, zavolám vám, som aj na WhatsApp, Viber, Messenger

+421 918 112 174

E-mail v systéme Smartemailing

simko@akademiapredopravcov.sk

Po vyplnení formulára k informáciám v prípade výnimočnej potreby mi napíšte na e-mail

akademiapredopravcov@gmail.com

Spojme sa cez Skype

vladino18

Sídlo a doručovacia poštová adresa

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, P.O.BOX 255, 971 01 Prievidza

Označte páči sami na Facebook

Akadémia pre dopravcov

Pridajte sa do skupiny na Facebook

Akadémia pre dopravcov

Web Komplex centrum

Stránka Komplex centrum s ďalšími službami

Web stránka autora

Vladimír Šimko

Web Pozemné komunikácie

Stránka Komplex centrum k pozemným komunikáciám

Twitter autora

Vladimír Šimko

Ľubica Dámerová - podpora

+421 905 909 537

VLADIMÍR ŠIMKO
VLADIMÍR ŠIMKO
Predseda Komplex centrum, zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov

V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia. Verím, že Akadémia pre dopravcov bude užitočným prínosom pre dopravcov.

Jaroslav Kolibík
Jaroslav Kolibík
Člen Správnej rady Komplex centrum, Zvolen
Ľubica Dámerová
Ľubica Dámerová
Manažérka

DOPORUČENÉ LINKY

Doporučené linky súvisiace s informáciami a podnikaním v cestnej doprave.

Prinášame vám "svetlo do tmy" neznámej legislatívy a postupov...

...aby veci boli jasnejšie !

Kde nás nájdete v Prievidzi ?

 • V Prievidzi na kruhovom objazde pri mimoúrovňovej križovatke od Trenčína alebo od Žiliny - smer Bojnice.
 • Potom cca 300 metrov po ulici Hviezdoslava na pravej strane vedľa budovy LEK & MED, oproti obchodnému domu Vtáčnik. 
 • V okolí vchodu sú platené parkovacie miesta.

Cesta Nováky - Prievidza

V Prievidzi do Akadémie pre dopravcov

Business & Innovation Centre - Podnikateľské a Inovačné Centrum, vpravo od LEK & MED

Príchod z mimoúrovňovej križovatky smer Bojnice

Vchod Hviezdoslavova 3, kancelária 2. poschodie vľavo

Parkovisko pred budovou

Miesto konania seminárov pre viac účastníkov

Školiaca miestnosť v budove Priemstav

Fakturačné údaje:

Komplex centrum, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

IČO: 42 280 214
DIČ: 2023789603
Nie sme platcami DPH

Občianske združenie registrované v roku 2013

na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, VVS/1-900/90-41665

Informácie a dokumenty ku skúške,

seminárom a konzultáciám

odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy

 • Postup prihlásenia na skúšku, prihláška na skúšku, žiadosť o vydanie osvedčenia, systém bodovania na skúške 
 • Informácie o seminároch a konzultáciách, obsah, ceny a podmienky
 • Zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v platnom znení
 • Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a platným zákonom o ochrane osobných údajov
Zašleme vám postup prihlášky na skúšku a základné možnosti seminárov a konzultácií na obbornú spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy