INFORMATÍVNE  DOKUMENTY

:: záujem o informácie ::

 k príprave na skúšku


Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy
a prevádzkovateľa 
cestnej nákladnej dopravy

Úvodné informácie a obsah zborníka

AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV