Značka: Odpočinok

Časy odpočinku osádky vozidla v cestnej doprave

Časy vedenia vozidla, prestávok a odpočinku podľa Nariadenia č. 561/2006/ES

         Stručný prehľad požiadaviek Nariadenia č. 561/2006/ ES   platné od 11.4. 2007 Nariadenie bolo aktualizované v roku 2020. 1. Maximálny čas vedenia vozidla:– denný           9 hodín, 2 krát týždenne 10 hodín (max. 6...

Celý článok