Interpretácia opatrenia, v ktorom sa upravuje aj karanténa profesionálnych vodičov 23.03.2020

Pri riešení rôznych praktických (modelových) situácií, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vybranými ustanoveniami Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR č. OLP/2640/2020 zo dňa 18. 3. 2020 vám na odstránenie pochybností a s cieľom zjednotiť interpretáciu výkladu vyššie citovaného Opatrenia dávame k dispozícii stanovisko sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava.

Modelové situácie

1. Vodič sa vráti na nákladnom aute zo zahraničia, aby vykonal povinný týždeň odpočinku. Dodržiaval všetky ochranné opatrenia, do styku s iným personálom neprišiel. Nemá inú možnosť ako sa vrátiť domov, kde spolu s ním býva aj manželka/partnerka. Vodič sa celý víkend zdržuje v inej miestnosti. Musí manželka vodiča podstúpiť povinnú 14-dňovú izoláciu?

Manželka vodiča nákladného auta nemusí absolvovať 14-dňovú karanténu, ale je žiaduce, aby vodič sa zdržoval pokiaľ možno mimo osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.

2. Vodič bol v Anglicku, kde bol cca štyri dni, kontaktoval svojho lekára a ten ho dal do karantény. V prípade takýchto vodičov, ktorých lekári dali do karantény, aj keď dodržali všetky potrebné ochranné opatrenia – vzťahuje sa na nich výnimka? Musia ju dodržať?

V danej situácii, nakoľko sa na vodiča nevzťahuje bod 3. opatrenia, mal by lekár PN ukončiť. PN sa vydáva iba v prípade, ak mal vodič respiračné ochorenie, resp. príznaky, uvádzané v opatrení.

3. Vodič, ktorý osobným autom chodí do Maďarska, tam nastúpi do nákladného auta/kamiónu, odtiaľ vykoná prepravu do niektorého z členských štátov a pri návrate opäť v Maďarsku sadá do svojho osobného auta a ide na Slovensko. Je povinný sa takýto vodič podrobiť povinnej izolácii? Sú povinní podrobiť sa izolácii jeho rodinní príslušníci? Vodič dodržuje všetky povinné ochranné opatrenia.

V zmysle dikcie výnimky bodu 4 opatrenia takýto vodič s osobným autom nevstupuje do republiky za účelom nakladania a vykladania tovaru, tak na neho sa výnimka nevzťahuje a musí sa podrobiť karanténe, ako aj jeho rodinní príslušníci.

4. Vodič/viacerí vodiči (3-4) spoločne cestujú osobným autom do Rakúska, tam majú materskú firmu a presadnú do kamiónov, vykonajú prepravy a opäť všetci spoločne jedným autom cestujú domov na Slovensko. Podliehajú títo vodiči povinnej izolácií? Podliehajú povinnej izolácií ich rodinní príslušníci, aj keď dodržali všetky ochranné opatrenia?

Rovnako ako v bode č. 3.

5. Vodičovi pri návrate do SR kamiónom polícia nariadila karanténu a rovnako aj obvodný lekár a potvrdil to pri odvolaní krajský hygienik, aj keď podliehal výnimke podľa bodu 4 Opatrenia ÚVZ. Vodič dodržal všetky potrebné ochranné opatrenia a nemá žiadne príznaky ochorenia. Ako má ďalej postupovať? Musí zostať v karanténe, aj keď by sa na neho nemala vzťahovať?

Nariadenie karantény vodičovi sa posudzuje individuálne. Nevieme, o aký konkrétny prípad išlo, ale môžu byť situácie, že vodič bol v úzkom kontakte s nakazenou osobou, prípadne vykonával dopravu mimo SR a do SR prišiel na vlastnom aute a pod. V takomto prípade musí strpieť 14-dňovú karanténu on, ako aj jeho rodina.

6. Ak lekár a polícia nariadila 14-dňovú povinnú izoláciu, môže ju osoba stráviť aj na inom mieste ako v mieste svojho trvalého bydliska? Napríklad na chate, aby sa vyhol kontaktu s rodinnou a tá nemusela byť v karanténe?

Izolácia sa môže vykonávať aj mimo bydliska. Je to ideálne, lebo sa vyhne kontaktu s rodinou.

7. Vodič sa vráti na Slovensko za účelom vykonania vykládky. Keďže automobilový výrobcovia zatvorili svoje prevádzky a vodič nebude môcť uskutočniť ďalšiu prepravu, nakoľko jeho zamestnávateľ je viazaný prevádzkou autoliniek. Bude takýto vodič musieť podstúpiť povinnú 14-dňovú izoláciu? Alebo budú musieť túto izoláciu podstúpiť aj osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti?

Na vodiča, ktorý vykonal vykládku, sa vzťahuje výnimka a nemusí sa podrobiť karanténe.

8. Takýto vodič a ani osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, nemusia podstúpiť karanténu. Vodič nákladnej dopravy môže vstupovať bez obmedzenia na územie SR ak preukáže, že vstup je za účelom prepravy, nakladania alebo vykladania tovaru. Už samotná realizácia prepravy, ktorá dodatočne odpadne, nie je dôvodom straty výnimky. Kľúčovým je účel vstupu v čase vstupu.

Áno, súhlasíme s konštatovaním.

9. Čo ak sa vodič dozvie skutočnosť, že nebude vykonávať nasledujúcu prepravu až po napr. vykonaní povinného týždňového odpočinku (dodržal všetky ochranné opatrenia, v domácnosti, kde s ním žije manželka nosil vždy rúško a pod., teda dodržal aj domácu izoláciu v čase, keď bol doma). V takomto prípade bude povinný nastúpiť na povinnú izoláciu? A ak áno, odkedy sa mu bude rátať – ak už bol v domácej izolácii, napr. dva dni.

Vodičovi sa ráta aj čas, ktorý trávil doma v izolácii odo dňa, keď prekročil hranicu.

Zdroj: ČESMAD SLOVAKIA

Podľa zverejnených informácií sa posudzuje individuálne

cestovateľská anamnéza „, na základe ktorej môže byť udelená karanténa.

Vzhľadom k závažnosti vecí súvisiacich s koronavírusom, ako aj novej téme, s ktorou nemám žiadne praktické skúsenosti, výklad prípadov nebudem realizovať, môžu nastať právne následky.

Orgány môžu udeliť aj pokuty a môj názor môže byť iný, ako názor príslušného úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo inej kompetentnej osoby a úradu.

Podľa zverejnených informácií odporúčam:
1. Kontaktovať lekára k posúdeniu veci 

2. Kontaktovať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva

:: Kontakty na Regionálne úrady verejného zdravotníctva TU ::

Ing. Vladimír Šimko, lektor, AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

:: Stránka ku koronavírusu v cestnej doprave TU ::

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů