Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach zo dňa 30.03.2020

Obhajobu záujmov dopravcov máme v cieľoch občianskeho združenia Komplex centrum a projektu AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV. Viacerí naši členovia sa venovali a venujú v profesnom živote aj ochrane zdravia a záchrane ľudských životov. Keď ide o zdravie a životy ľudí, tak konáme podľa zákonov, od roku 2017 najmä k ceste pri obci Nitrica, na ktorej zahynulo viac ako 30 ľudí z rôznych príčin pri dopravných nehodách.

Dňa 28. marca 2020 mi bolo doručené video z konferencie predsedu vlády SR Igora Matoviča s otázkou na tlačovej konferencii k tomu, že je na Facebooku video od „Žltého anjela“ k prechodu osôb cez hraničný prechod BERG. …

Odpovedal som na to a dostal som správu od klienta zo seminára v oblasti taxislužby:

Ale neodpovedal asik zámerne

Vedome ich ku nám púšťajú

Nechápem, ale polícia o tomto musí vedieť, veď tam sú na videu aj policajti a nič nerobia

Moja otázka: Ten pán bude niečo konať ? Čo točil video ?

Odpoveď taxikára: povedal mi, že dá vedieť, tak uvidíme

30. marca 2020 som sa spýtal: Čo odo mňa očakávate ? Počúvam ministra zdravotníctva , práve o tom hovorí…

Telefonovali sme dlhšie k veci… so záverom, že podám sťažnosť dnes.

Neskôr som mu napísal: Podám tú sťažnosť dnes…

Video pána na hranici som videl… píšem sťažnosť ministrovi vnútra… potom zašlem aj Vám e-mailom…

… ešte sme si vymenili správy
Po týchto udalostiach som napísal sťažnosť e-mailom. E-mailové adresy mi boli známe z predchádzajúcich e-mailov “ k ceste smrti pri Nitrici“ a z web stránky Ministerstva zdravotníctva SR. Text sťažnosti bol nasledovný:
___________________________________________

Vážený pán Roman Mikulec, minister, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

Gratulujem Vám k menovaniu do funkcie ministra vnútra 
Slovenskej republiky !

Vec: Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia Číslo: OLP/2567/2020

– sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Naše občianske združenie sa venuje činnosti verejnej správy,
najmä v cestnej doprave a pozemných komunikáciách od roku 2015.

V súvislosti s núdzovým stavom v Slovenskej republike podávam sťažnosť podľa zákona a o sťažnostiach č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa § 3 (1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým


a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,

k aplikácii Opatrenia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia Číslo: OLP/2567/2020 (ďalej Opatrenie), zo dňa 12.03.2020, vydaného hlavným hygienikom Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Jánom Mikasom, PhD. kontroly v bode 5. a 6. ako aj PREHODNOTENIA OPATRENIA na krízovom štábe Slovenskej republiky.

Z časových dôvodov som neštudoval zákonné kompetencie, ako aj možnosť podania sťažnosti v súčasnom právnom stave Slovenskej republiky.

COVID – 19

Ilustračný obrázok:


Podľa zverejnených videí na Facebook a kontaktovania od podnikateľov v taxislužbe, sa presúvajú osoby bez potrebnej kontroly na hraničnom prechode Berg medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, za asistencie príslušníkov Polície Slovenskej republiky.


Podľa zverejnených videí sa nekontroluje, či osoby, zrejme najmä opatrovateľky, prichádzajú a odchádzajú do prihraničných oblastí Slovenskej republiky v zmysle Opatrenia a neumiestňujú sa do karantény tak, ako iní občania Slovenskej republiky zo zahraničia.

Považujem ja, ako aj osoby, ktoré na tento stav poukazujú za nevhodný, vzhľadom k tomu, že sa bez akejkoľvek KONTROLY ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO POVINNEJ KARANTÉNY, osoby dostávajú do Slovenskej republiky, pričom boli v kontakte s osobami v zahraničí s viacdňovým pobytom.

Podľa zákona o sťažnostiach § 5 Podávanie sťažností, odsek (3) sa domáham zlepšenia ochrany zdravia a životov občanov Slovenskej republiky.


Na uvedenú skutočnosť bolo poukazované aj na tlačovej konferencii predsedu vlády SR Igora Matoviča dňa 29.03.2020. ( Poznámka: dátum nie som si istý…) Pre informovanie dopravcov ku koronavírusu COVID-19, v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe sme spracovali webové stránky a zaslali sme e-maily cca 750 osobám, ktoré máme v e-mailovej databáze podľa GDPR. Informácie aktualizujeme na našich stránkach na Facebooku z informačných zdrojov štátnych orgánov, čím máme záujem prispieť v zvládnutiu mimoriadnej situácie v Slovenskej republike. V oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií spracujeme ďalšie návrhy.


Dovoľujem si Vás požiadať o bezodkladné konanie vo veci.

S úctou
Ing. Vladimír Šimko, predseda Komplex centrum

Fotografia k článku

Na vedomie:

Vážený pán Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky

Vážený pán MUDr. Marek Krajčí, minister, Ministerstvo zdravotníctva SR

Vážený pán Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. , hlavný hygienik Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva SR

Členovia a partneri Komplex centrum

Dotknutí dopravcovia

SCAN zaslaného e-mailu. E-mailové adresy sú získané z verejne prístupných zdrojov.

Známy taxikár mi napísal po prečítaní sťažnosti:

Super, presne a pravdivo napísané, už len dúfať, že budú aj opatrenia na zastavenie nekontrolovaného pohybu.

Dňa 07.04.2020 mi bolo e-mailom doručené „Upovedomenie o postúpení podania – zaslanie“ z Úradu inšpekčnej služby, Pribinova 2, Bratislava.

V závere upovedomenia sa uvádza:

Týmto Vám upovedomujeme, že Vaše podanie malo podľa obsahu charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Z vyššie uvedeného dôvodu bolo Vaše podanie postúpené podľa § 4 ods. 3 (posledná veta) zákona o sťažnostiach na vybavenie prezídiu Policajného zboru.

Poznámka autora na záver:

Považujem za potrebné „občiansky“ konať podľa zákonov aj v tejto ťažkej krízovej dobe.

Pre dopravcov a čitateľov považujem tento článok AJ na ILUSTRÁCIU K VZDELÁVANIU, ako sa môže konať podľa zákona o sťažnostiach.

Spracované a doplnené: 09.04. 2020

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů