Výmaz fyzických a právnických osôb z obchodného registra po 01.10.2020

V tomto článku je podrobnejšie uvedený postup k výmazu fyzických osôb, najmä v súvislosti s výmazom dopravcov fyzických osôb z obchodného registra, ktorý sa povinne zapísali podľa zákona o cestnej doprave do obchodného registra pred 01.10. 2020.

V súvislosti so zmenami a úpravami vyplývajúcimi zo zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“) v súlade  s ustanovením § 768s ods. 2 písm. b) a c) novely registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané:

a) osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to

1. osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1,

2.  fyzické osoby,

Podľa uvedenej formulácie by mal výmaz zo zákona realizovať registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR bez potreby podania žiadosti podnikateľom. Zverejnenie subjektov je na 6 mesiacov.

3.  podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,

b) osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok,

c) osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do    1. decembra 2020,

d) podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.

Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa odseku 2 vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

ZVEREJNENÉ ZOZNAMY V OBCHODNOM VESTNÍKU SÚ NASLEDOVNÉ:

FYZICKÉ OSOBY

zverejnený v Obchodnom vestníku 1.12.2020, číslo zverejnenia 231/2020  

OSOBY VEDENÉ  PODĽA § 768 ods. 1

zverejnený v Obchodnom vestníku 23.12.2020, číslo zverejnenia 247/2020  

PODNIKY A ORGANIZAČNE ZLOŽKY ZAHRANIČNÝCH FYZICKÝCH OSÔB

zverejnený v Obchodnom vestníku 23.12.2020, číslo zverejnenia 247/2020  

OSOBY, KTORÉ SI NESPLNILI POVINNOSŤ PREMENY ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO

zverejnený v Obchodnom vestníku 22.3.2021, číslo zverejnenia 55/2021

::: LINK NA STRÁNKU MS SR TU :::

K téme som mal viaceré telefonické otázky. Podrobnejšie sa budem informovať aj žiadosťou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

S témou súvisí aj možný prechod z podvojného účtovníctva do jednoduchého účtovníctva fyzických osôb.

Zaslaná žiadosť dňa 06. apríla 2021 e-mailom:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71
813 11 Bratislava    

Vec: Výmaz fyzických osôb z Obchodného registra SR

– žiadosť o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

V rámci projektu AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

občianskeho združenia Komplex centrum, žiadam Vás o informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám o nasledovné informácie:

1. Zoznam fyzických osôb zapísaných v obchodnom registri SR, ktoré sa majú vymazať z obchodného registra budú vymazané príslušnými okresnými súdmi po uplynutí 6 mesačnej doby, teda po 01.06.2021 ?

2. Do akého termínu by sa mal realizovať výmaz fyzickej osoby podnikateľa z obchodného registra SR okresnými súdmi ?

3. Budú fyzické osoby podnikatelia o výmaze z obchodného registra  informovaní elektronicky alebo poštou od príslušného okresného súdu ?

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů