Zápis dopravcu fyzickej osoby do obchodného registra príslušného okresného súdu

Fyzická osoba dopravca

má povinnosť zápisu prevádzkovateľa cestnej dopravy do obchodného registra do 01.10.2020

Zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“) sa zaviedla povinnosť zápisu prevádzkovateľov cestnej dopravy do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva – nákladná doprava a osobná doprava.

Povinnosť zápisu do obchodného registra sa nevzťahuje na prevádzkovateľov taxislužby.

Zákon č. 56/2012 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Podľa tejto novely sa prevádzkovateľ cestnej dopravy musí zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Zároveň podľa § 36 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovatelia cestnej dopravy, čiže aj fyzické osoby, majú povinnosť zapísať sa do obchodného registra a účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Novelou zákona č. 56/2012 Z. z. sa zároveň upravuje aj prechodné obdobie. Prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý je držiteľom povolenia alebo licencie Spoločenstva získaného podľa doterajších predpisov a nie je zapísaný v obchodnom registri, je povinný sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 1. apríla 2016.

Pokuta za nezapísanie do obchodného registra

Iné správne delikty sú upravené v § 48 zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. V prípade, že sa prevádzkovateľ cestnej dopravy nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva, dopravný správny orgán mu uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur.

Viac informácií a záujem o realizáciu zápisu do obchodného registra e-mailom alebo telefonicky:

Vladimír Šimko, lektor: + 421 918 112 174

Viber, WhatsApp, Skype: vladino18

e-mail: simko@akademiapredopravcov.sk

Vladimír Šimko
V posledných rokoch som dostával častú otázku od dopravcov: "... prečo ma neinformoval úrad o zmene zákonného postupu..." ...vo viacerých veciach, najmä po zmenách zákona o cestnej doprave v roku 2012. Musel som vysvetľovať, čo som urobil ja v minulosti v oblasti informovanosti dopravcov vo verejnej funkcii vedúceho odboru na krajskom úrade, ako aj čo zabezpečili okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v minulosti, ďalej čo som zabezpečil v roku 2015. V právnych veciach platí zásada "neznalosť zákona neospravedlňuje ". Myslím si však, že je diskutabilné, kto čo má zabezpečiť v oblasti kvalitných dostupných informácií v dobe internetu a elektronickej komunikácie. Akadémia pre dopravcov vznikla v roku 2016 pre pohodlné vzdelávanie dopravcov aj cez internet a pre zabezpečenie včasných informácií o postupoch, predpisoch a ich zmenách na tomto blogu a priamo do e-mailu na počítači alebo do mobilu. Dopravcovia a ich vodiči si to za svoju náročnú, stresovú, vyčerpávajúcu a často morálne a finančne celkom nedocenenú prácu zaslúžia.

VIDEÁ NA UKÁŽKU

Úvodné informácie AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Osvedčenie a skúška k vedúcemu dopravy v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rubikova kocka a podnikanie v cestnej doprave

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Názor účastníka na seminár v Prievidzi k vedúcemu dopravy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pridajte sa do skupiny AKADÉMIA PRE DOPRAVCOV pre aktuálne informácie a diskusiu

Prihláste sa k odberu informácií o nových  článkoch

Vaše údaje sú u nás v bezpečí Zásady spracúvania osobných údajov
Komentáre
  1. Marián píše:

    Od 1. 10. 2020 sa ruší povinnosť zápisu prevádzkovateľov cestnej dopravy do obchodného registra.

    • Je to tak, fyzická osoba sa nemusí zapísať do obchodného registra, došlo k zmene obchodného zákonníka, ktorým sa zmenil aj zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon o obchodnom registri je v platnosti.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů