Seznam lekcí

Sem patří podnadpis

Referencie a aktivity Akadémie pre dopravcov
Magnet - tipy podľa zákona o cestnej doprave
Adresy, telefóny, linky na stránky
Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Popis a prístup do členskej časti akadémie
Vladimír Šimko, informácie a aktivity
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Kalendár seminárov
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti v taxislužbe
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Prihlasovacia stránka k odbornej spôsobilosti

Člen sekcie vedúci dopravy nástenka SAP

Vstup do členskej sekcie

Dokumenty a videá sekcia vedúci dopravy cestná nákladná doprava SAP

Otázky Vladovi sekcia cestná nákladná doprava SAP

Zoznam predmetov sekcia cestna nakladna doprava SAP

Časti skúšky sekcia cestná nákladná doprava

Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti v taxislužbe
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Skúšobná stránka na GDPR
Poďakovanie o záujem o informácie k seminárom a poradenskej činnosti.
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Cestná doprava a pozemné komunikácie 27.-28.október 2018 Bojnice, program, prihláška, bonusy
Poďakovanie o záujem o informácie k seminárom a poradenskej činnosti.
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Poďakovanie o záujem o informácie k seminárom a poradenskej činnosti.
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka ONLINE KURZU práca vodiča
Formulár na záujem o informácie v taxislužbe
Poďakovanie o záujem o informácie k seminárom a poradenskej činnosti.
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Kurzy k cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe
Objednávka ONLINE KURZU k zákonu o cestnej doprave v roku 2022

Prihlasovacia stránka kurzu zákon o cestnej doprave od 01.04.2019

Prihlasovacia stránka do členskej sekcie k zákonu o cestnej doprave od 01.04.2019
Prihlasovacia stránka do sekcie zákon o cestnej doprave od roku 2022

Nástenka - člen sekcie zákon o cestnej doprave od roku 2022

Nástenka - úvodná stránka v sekcii zákon o cestnej doprave od roku 2022

Dokumenty a videá sekcia zákon o cestnej doprave od roku 2022

Otázky Vladovi sekcia zákon o cestnej doprave od 01.04.2019

Otázky Vladovi sekcia práca vodiča od 01.04.2019

Vedúci dopravy sekcia zákon o cestnej doprave od 01.04.2019

Vedúci dopravy v sekcii zákon o cestnej doprave od 01.04.2019

Základné pojmy a povinnosti sekcia zákon o cestnej doprave od 01.04.2019

Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy

Darujte

Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Objednávka Prémiový klub AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Formulár na záujem o informácie v taxislužbe
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Formulár na záujem o informácie v taxislužbe
Poďakovanie o záujem o informácie k seminárom a poradenskej činnosti.
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Seminár, kurz, školenie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy
Vstupná stránka členskej sekcie

Nástenka AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

Hlavná stránka členskej sekcie Prémiového klubu
Jednotný informačný systém v cestnej doprave
Objednávka seminára Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy cestnej nákladnej dopravy

DOPRAVCA PREMIUM 2

Napíš Vladovi DOPRAVCA PREMIUM

Témy AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

Témy Prémiového klubu

Plán realizácie Prémiový klub

Plán realizácie Prémiového klubu

AKADEMIA ONLINE DOPRAVCA dokumenty

Objednávka Prémiový klub AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA
Objednávka Prémiový klub AKADÉMIA ONLINE DOPRAVCA

Zákon o cestnej doprave - Prémiový klub